Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

230

^ebfle bem? — (5eit forbed {)aye imibtcrtib yore (Sfclccra*

mina, at be i 3*ieg(en iffe l)attc 9»egct af bet ^4}arabc»(vfcn, fom

)(iaa flcve aiibre (gtcbev brugcé.

9Kcb -^ciifyn til (BUitaaxet cv M bcficubt, at \)ctte i

8crce beregneé fra be fevjle S:age i ©cptcnibcr tH ^ydHm af

Suli ; be iiWc 14 3)age af benne 33(aancb anbcnbeé bede tii

G^ramcn 5(rtinm tcclé tii ben aarlige ojfenth'ge (^ramcn ; t^eU

?lugnrt?3}faancb nbgicr (gommerfevicn* 3(t benne 55ejicmmclfe

af Sfoleaavet er fovbeelagtigere enb ben fæbttanh'ge, l)t)orefter

(Sommerferien );iaa en ubeq»em ?.^taabe falber i 3JJibten af iiet

fibfte ClDartat og enber omtrent 5 Itgcr fer ben offentlige (Sra-men

og S)imiéjTonen, og faalebeé ifær af S)imittenberne og ftun*

bom af 9?ectorcn iffe fan 6ent)tteé fom ^erie, er iffe iJanffeligt

at fee. ^^anffeligere er bet »ef at raabe 53ob berpaa, nben at

atte ©ramina i ^iebenl)a»n maatte forlægget ; men bette Difbe

rimeliguiié mebfere enbecf 5Janfferigl)ebcr , ber maaffee »are

flerre enb ben tilffgtebe ^orbeef. Steller iffe tør man forefiaae,

at Sfoferne jTutte afffnttc bereé Star )(iaa famme 'Zi^, fom bet

fpeer i Soree, og o»er(abe 3)imittenberne be to føfgenbe ^Tiaa-^

neber fj*r (Sxamen Strtium til bercé egne (3tnDier; t\)i l)i)oroef

beri iffe bnrbe t»c?re noget lso»efigt, ter 5(nm. iffe mvgte, at

l)an efter fin (erfaring anfeer bet for at o c? re »ot)eIigt» 5f(t*

faa maa ben gamfe 53e|lcmmclfe af 2(aret yef for bet ^erilc

»ebbtiye.

(gfolefororbningen §.22 bcftcmmcr, at ber orbcnttiguiié

cengang i 5?egt)nbelfen af l)»er SOiaancb, og

ettere naar ben

førjle Scorer ftnber bet fornebent, ffal l)oIbeé en ^orfamfing af

Sfofené famttige fajle tcevevc for at oyerfcegge om Sfolené

5(ntiggenber og mebbcle l)inanben bereé ^cminfninger og 'Zaiu

fer om, huab 6-nl)yer formener at fnnnc tiene til Unbcroiiénin*

gene og S)ifciplinené 2art». 5(nm. Dccb iffe, om benne ^^ava^

grapt) nogenfinbe er blc»cn Dpl)cTt)ct, etter om bet er gaaet meb

biéfe ^orfamtinger fom meb ten i famme §. (faaoeffom §. 53)

omtalte ^njlrnr, fom ^or S)ircction I)ar at nbftæbc

tii Særerne, ^»ori (^ienflanbenc for biéfe^ort)anbfingero.f.».

n(?rmere ffnlbc angioeé. 3 bet mtnbftc bar ?(nm. iiQc^aa libet

More magazines by this user
Similar magazines