Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

232

^(aéfen »eb ovi han jujlt c^holbt ffg. ?rt et

faabaut ^Dvl)ofb itU er (fiffet tit l)oé Særcvnc at cpi)a?ffe nocjeit

egentlig 3f"^c^^'^f^ f"^^" @fo(cné 3tnliggenber, inf man »el iffe

fovbre 53e»iié for i »or Sib, ba man »eb alte ^icnftanbc enffcr

£)ffcntfigt}cb. — ^ Sorcc {)oIbeé faabannc "^orfamtinger , og

famttige Særere ffntte tiljTgeé til at wcbe t bem (@. 443 og 480).

^ié]c ^orfamlinger crftatte nogeninnbe 93?ang(en ifiaa en '^n^

flrur ; tl}i meb llnbtagelfe af 2(éjT|lenten »eb ben pbt)|T[fc Op?

bragclfe ()a»e bærerne i Sorøc bet i benne ^jenfecnbc

iffe bebre

enb be »eb be anbre ©foler. 3^ gorfamtingernc, t)»ori be I)a»e

gtemme, {)a»e be bog S^lct til at paatalc bereé formeentlige

5iettigl)eber, berfom be fTufbe antage , at man gif bem for ncer.

5(nm. ffat nu tiUabe fig nogfe faa 53etragtninger o»er bet

egentlige 5(fabemie. 9»crgangen fra ©folen tii tettc ffeer

igiennem @ ram en 5(rtium, bcr, fom o»enfor Oemærfet,

afbolbeé i ^nli 9)Iaancb. Sre ^rofcéforcr fra ^'ii?6enl)a»n (cu

21)eDlog, en ^()ilolog og en 2Dtatt)ematifer) inbftnbc fig ber»eb

fom (Senforer ; biéfe gi»e be ffriftlige Dpga»er og bcbcmmc bem

i ^orbinbelfe meb »ebfommcnbe Scvrcre, Itgelebeé opgi»e be

©ienftanbene for ben mnnbtligc ©ramination; men l)»er af

SiTrcrne eraminerer fclw i fit ^ag og gi»er 61)araftcrer berfor

lligemeb to af be bcffiffebc 6^enforcr. Sammenligner man

__a-amen Strtinm i ©orcc meb ben

More magazines by this user
Similar magazines