Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

235

Stffni't af biéfe ^'fterretm'nger, ^yorttcb l)an oil forføge at for*

bmbe bet (Sammeut)!jrenbe,

Romben (3orøe^3(fabemieé ^tok, hev atterebe er onitart,

cg vJ)evfufél)ofm'5 @fofe, ber ijav |Tn egen 53c jlpretfe, |tnbeé

i bet egeiuHge S)amnavf 18 ofenth'ge Icevbe (Sfofer og een paa

Séfaiib ; beéubcn ftnbeé 3 (ærbe Snjlituter i ^ie6enl)at)n og eet

i i^rebericia. S)et er befi'enbt, at ber flere ©ange offentlig er

bleoet foreftaaet, at nogte af biéfe 8fofer ffnlbe nebUvggeé etter

foranbreé tii Stealfifofer, gorflag, fom 5(nm. ^paa bette (Bteb

itu ftnber bet paéfenbe ttibere at omtate. ^an »tf fun bemcerfe,

at be 18 offentlige Sfofer for en jlor S)eel he^aae »eb bereé

egne SØiibler; tii ben i 1807 oprettcbe alminbelige ©fole«

fonb inbbctate be rigere 8fo(er bercé Dtierffnb, og berfra mob*

tage be fattigere ©fofer i^ifflfub, tigefom ogfaa anbre Itbgifter

beraf ubrebeé.

1) S)e fcerbe@foferé og ben afminbelige (3fo(e

More magazines by this user
Similar magazines