Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

240

antaUet i bc rærbeSfofcr i cg ^Viyatinf^ttuter 5(avcnc 1822—33

cg bcraf ubbvaget ?;)iibbcfta[ fer Sfotcrncé ^vcqDcnté.

9(f atte

©foler Ijav ^orgcrbi;béffolcu i ^?ii?bcnt)aoit bet jlerfle 2(ntal

S)ifcipfe ; efter hm fcfgcr ^orgerbi)bé|To(en ^aa 6l)rij1tianét)at)iv

SOJctroporitaufifokii og bet i). 5:Ge(Ieuffe Snfiitut. 3)en 1 Cctbr.

1833 taftcé i alle S foler (berf inbbcfattet Sfolernc i ©orce,

-^evliifét)olm, 53céfertcb, be pn'»ate Smlituter i ^S^icbcnt)at>u og

i^reberici'a) 1454 (luberenbe Sifciple, af l)Oiffe

bcr font 859

paa be 18 Sfolcr, »t t)er ncermefl tale om ; af biéfc l)at)be Wlcf

tropolitaitflFolen 101, Cbenfe 75, 9(alborg 70, ^orfené 63,

Øtanbcré 61, ^^iborg og 2tavl)nué 52, ^reberiféborg 48, Sla^^

gclfe 45, 9fioeéfilbe 42, Isovbingborg og ^øiine 37, 9ii;fi'cbing

og dolbmg 33, SRibc 32, .^eljTngøer 29, 9?t;borg 27, ^laU

f?0D 22.

6) Unbcrttii'éningégicnftanbc, Simeforbeliitg,

gære* og Scefcbeger (3. 265—71; 2 (S. 121 — 24).

%m\. anfeer bet if fe for ncbijcnbi'gt at iiibblaiibe fig i ben ©trib,

fom i bc jTbjie 5(ar er blcocit fmt om^^nbrctningcn af oore færbe

Sfoler. ®fter t)ané SDiening bur ©folerne iffe ombi)tte be nu

fllmtnbclige Hnberotiéningégienflanbe meb anbre og l)cltcr iffe i

nogen bctpbclig ©rab afoi'ge fra bet 2imcfcvl)olb, ber fcvboanlig

fclgcé »eb be cnfclte "g-ag ; berimob bør be firÆbe efter, faaoef

i atte gag i 2llmi'nbcltgl)cb fom ifcer i be nt)ere ©prog,

ber nu

»el af alle mefit forfømmcé, at bringe bcreé S)ifciple faa Pibt,

fom bercé 3>nt'^*ctni"g tillabcr bet, l)t)ilfet cnbba iffe er faa libt.

§(t bettc fun fan ffcc «eb et bneligt Særerperfonale, bcl)øtter v>d

neppe at ftgcé. — llbg. l)ar gienncmgaaet timetabellerne for 9

forfptellige ©foler og for be 7 af biéfe opjltllet 5(ntallct af te

ugentlige Simer, ber beelé giennem l)ele ©folen beclé i be to

øperj^e ivlaéfer ere tiUaQtc bc cnfelte gag. S^cin Ijav nbfnnbct

bet S'iefultat, at for t)Ocr 15 2imcr, ber anttcnbeé paa anbre

©prog og 'Sibcnffaber (be ni)crc ©prog, 5?cligiou, ^^i^oric og

@cograpl)ie, 9}(at{)cmattf, 9taturl)irtorie og ^laturlcere), an«cn*

beé giennem l}cle ©folen fra 14 tii 10 Simcr paa bc gamle

©prog, i be to o»erftc ^^laéfer allene fra 16 til 122imer; t)t)il* ^

fct er en naturlig gølgc af, at ^)cbraiff i 9ieglen fun la'feé i t>c

More magazines by this user
Similar magazines