Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

248

2t}viUtt cv baabc mcb '>!)cnft)ii tii 3)igrcr 09 ^nefcv Itngbom«

inciiij ^-PocfTc. 9f?aar berfor en Svigter fun er ^pvifer, og t)aué

©anggubinbe er ben SJiufe, [om er altfor flpgtt'g eg uiigbommei!

lig til at glæbe fTii ^nbliiig mcb lange 53cfcg, ta »ifbe bet »ccre

fi)nberligt, om iffe ^ané^aanb mcb 2Karene tabte 9ioget afben

£etl)eb og 9Rafft)cb, fem giyer SpvefpiUet bete elflfe(igfl:e ^nbc,

og om iffe bet "griffe og ^Joraaréagtige, fom »ibncr om Ciocté

Wiai og (2fi(vrfommer, (ibt efter libt bunftebe bort af I)ané

Sange, fefy cm l)an yanbt nof faa meget i ^on(lfoerbigl)eb.

3 ingen S:igtart bcber -^onjlen faa libt )f!aa ©enieté og ^c*

geiflringené Satjn , fom i ben (t)riffe, ligefom i SOJufifen ben

l^erligjlc ^armonie og fonftigfte ^»l^vnmcntering fnn ftiagt er««

ftatter oé SJiangfen )fiaa SWefobie i ben egentlige ^Nifc. 9?Jait

'oil berfor ftnbe, at fc(» te fortrintigfle ^t)riferc f.

(Sx. Stikfcvt

mcb Siben grab»iié giuc bercé Svigte et pl)i(ofo)jt)iff, reflectercnbe

5tn|}røg, fefo om ^cgciflringen er I)ci og gfcbenbc, t(}i 3Jianbcné

53egci)"tring er ligefaa forffiellig fra ^ngh'ngcné, fom Sommer

fra ^aar. SJJcer etter minbre yi( man ogfaa finbe bet Samme

l)oé be fterflc S^igtcre, bttié omfattenbe ^M)antafie bei)ccgcr fig i

^oefiené forfficUigile 6gnc, og fporcé enb 5(arcneé 3"^t^t)t)elfc

finnbom minbre ^oé biéfc i benne ^enfernbc, ba fommer bet

beraf, at bcreé Itngbommclig^cb, ja ^^arnfigljcb, picier at tæve

af jl^rre i>arig{)cb, cnb be minbre ftecrfibig nbrnjlebe ©enieré.

Sit benne inbyortcé (i3rnnb tii en i)ié Sfappetfe i St)rc*

fpittcté l'etl)cb og git)Iigl)eb fommcr t}cr ubentttiyl ogfaa

en nb*

yortcé. 5)et omtalte |>elb I)ar neppc »c?rct »or digter tii

©a»n ; itU at bet l)ar forfebet l)am tii Sficbcéføél)cb, tt}i bi^fc

;i^igte fom be tibligere bcvre præget af nmiéfienbclig ^onflner?

ombne for Sprog og 53erfiftcation, og at nbl)ceye et ^ar enfefte

Spnber, fom bibrerc fra 5iimct, yifbc 'oæve fmaatigt; cnbnn

minbre, at bet ^ar befat ^am mcb ben giftige /)o»mobéaanb,

fom grabyiié forpcftcr gnften, faa 5(anbené Ci)é brccnber bøffgcre

og til|7b|l: recnt finffeé, nci ! tt)crtimob, l)an tafcv Hgefaa beffc;:

bent, fom fanbt og fmnft om fin 9}Jnfe, og figer :

^ocficr; iix macii ubtageé of (Samlincjfinc, for at »ovbc røfnig«

maiibé ©icnbom 09 ©(cvbc.

More magazines by this user
Similar magazines