Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

249

J^tin tiqmv mc(l m fattiQ ^onbehmf

^taiibt Sapvlfoliei* unbcv ^øQeni ^vonc

2(f 5B(omflciv »i(bc a5Æi- en (Sfat ftg fanfeiv

O3 fmtjffcr ben faa gobt, fctn f)un fovjltaaev 'et;

cg t)an er aftfov meget S)i'gteiv tii at fofettere meb ffvemtet 53e*

ffebent)eb» Tlen bet er i i)orc3)age en iicejleit uunbgaaed'g "g^elgc

af en flig ^nbeft , at digteren l)i)ppig anmobeé om at ffn'»e

@aitge yeb Seilig^eber, ber eve t)am albefeé fremmebe og lige*

gvjibige. 5 forrige Siber t)at)be man ftne 53ifebøger, og ten

fefffabelige €it»ligl)eb opmuntrebeé »eb »elbefieubte, og bog beftan*

big afl)oIbte, ^inxpU og folfeltge @ange, {)i)oraf m og Saenfferuc

eie en ftørre @fat, enb f. @r» Xpbffcrne, t)yié ©elffabéfangc

for bet mefte i^a'oe et l)i?itibeligt , ofte ^uitra^enbe Swing, og

mangle baabe Set^cb og Snne.

93?an fan^ 09 braf, s>q fang ic^kn,

Og prifle Canbets^ (Sober,

fom bet ^ebber ^oé gamle Ose SDIalling ; men "i yore ^olercbc

S)age", ha man fielbcn gii?r ©elffab for eclfTabeligl)cbené

©ft)lb, men fom oftejlt af (f rifette, af ^orfoengeligl)eb, til ffplbig

»ilbc man

©iengielb, ja »et enbog for ^ortpengeneé (Sfi)lb,

vi;mpe 9?cefe eller t bet minbfte trcelfe ^aa (Smilcbaanbct, ipii

bet falbt en 53cprt inb, at fomme jliffenbe meb ^ifcbi?gcr tit fine

&iæ^ev, tl)i l)»orlebeé f?ulbe -^errerne f. @r. funne ouerfomme

at l)olbe 53ifcbogen og ^aae op i ben, nben at forfpnbe fig mob

ben førfte ^elan|tcenbigl)ebé ^'leget, beflanbig at bcere bereé ^at

i ^aantm, fom om be befrv)gtebe SpDe eder plnbfelig Slbé^

):)aahe'^ Smibtertib ^ar St)|Ien tii (Sang bog ingenlunbe tabt fig,

»or Sibéalber er eller ajfecterer at »cere meget mnfifatff, ffii?nbt

bog Operamanien og ®uitarft)gert er i ?tftagenbe ; mm (Sangen

fet» t)ibrører iffe tcenger fra l^iertelig Selffabetig^ebébrift eller

fra oprømt St)(^ig{)eb, thi i faa ^atb botbtcé »ift be gamle gobc

^ifer meer i ^ce»b ; teix er hkiim tii en Oftentationé* og ^or*

ffengelig^ebé#@ag. ©efffab^fangen er fet» btetten tii en ftin

SRet, ber fer»ereé tigefom anbcn élat, og t)ører

tii et »etorbnet

^orb, og tigefom man naturtigyiié iUc fan beycvrte meb opiJar^*

More magazines by this user
Similar magazines