Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

252

tiU bccfé be nxilitceve 5tuctoriteter '(laa flere 8teber ^aye tfttabt

©forerne at bcnptte beveé Socaler. Uagtet bet »el iffe ev uri*

incligt, at be faafcbeé forecjebe 53efojliiiiiger

»itte fomme til at

tri)ffe (SfoIcDcefeiiet t anbrc ^^enfeenber, maa man bog autagc

bet for et ®obe, at benne Unberoiiéning er bleoen inbfert, ba

ten i)il funne bibrage tit \)oé be Stuberenbe at nbtJi'ffe l^'gcniet,

ber fi?r fom oftejl atbefcé i forfemtcé, og bet minbjle Icere S)reu=*

gene at ftaae og at gaae ovbenttig.

8) Soererperfonatet og be beri foregaaebe ^or*

anbringer (@. 281—318). Itbg. l)ar beeft bctte Stffnit

5tfbelingcr, og §(nm. finber bet ^aéfeligt l)eri at fetge ()ané

©rcmpcf.

A. ^ortegneffe otter be »eb S>øben afgaaebe

€cerere, eder ©mbebénuvnb, ber forl)en {)a»e (taaet

i be foerbe (Sfoteré Sienefte (©.283—89; 2 8.130—

35; 240; 401—2). gra 1821—34 ere i)ci) be 18 ©fofer,

om l)yi(fe »i ()er ncermeft l)anbfe, »eb Sleben afgaaebe 4 5)tectOi

rer, 6 »irfelige og 2 titulære 0»erfa?rere, 5 5(bjnncter *) og

2 Simelærere ; af penfionerebe (Sfoteembebémcenb 5 SfJectorer,

2 Otterlcercre og 1 ?(bjunct, famt 1 fort)eni)cerenbe Stbjunct, ber

iffe »ar penftoncret.

B. ^ortcgneffc o»er Scererperfonafet »eb be

la?rbe ©foler, fom bet »ar i 53egt)nbe(fen af 1824,

tiUigemeb be beri foregaaebe'^oranbringer (©.289

—318; 2 ©. 135—7; 240; 400—2), @fter ttbg.é gifler

»are ©mbebéniiTnbene »eb be 18 ©foler i 9?o»br. 1833 fufgenbe :

18 S^iectorer, 13 »irfefige og 4 titutcere £)»erlcerere, 51 ^tbjunc*

i to

*) ©. 286 l)at ctltbtn)f, Utg. maaffcc ith l)

More magazines by this user
Similar magazines