Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

255

Ubg. 'paa forjTfictttge ovenfor angiwiie Stebcr ; men 5lCttm. tiU

ftaaer, at Ijan iffe ijax S)ata tii at opgioe, l}ttorfebeé bet i ncev*

Ȯrenbe ^iehlit jlaaer jTg meb bem ; ijan 'oii altfaa forbigaae

bem, faameget mere fom ber bfanbt 3(bjiutcterne maae foregaae

t)t)ppi'ge ^oraubringer, faafremt be nemttg ere tf)eoIogif]Fe ^a\u

bibater CUbg. vegner, at ber anfcetteé o»er 6 nt)e Stbjuncter cm

Slfaret) ; be anbre ere (labige nof. 53cb Slbjnncterne i)ar 5(nm.

forreflen flubt an bcb ben Slnomatie, at to af bem t)at)e jlaaet t

®fcret)cefeneté Sieneflte jTben forrige 5(ar^unbrebe (ten ene fiben

1793, ben anben fiben 1797 ; fee @. 297 og 305) ; bette fore=«

fommer §(nm. at »cere nvetfærbigt, enten imob be ^jaagietbenbe

^^erfoner etter imob be ©foler, »eb IpUte be ere anfatte. —

|)»ab be conftitncrebe '2(bjnncter angaaer, I)ar 5tnm. albrt'g

ret fnnnet fovfone jTg meb benne ^laéfe af Scerere, ba bereé

2(nfcette(fe ubefuffer at Soncnrrence. 5(nm. inbfeer »e(,

at bet

»eb en Scereré 5(fgang fan t»cere ønjTeh'gt i en ^ci^ at anfætte

en ni) , og at hette fan ffee ^nrtigere »eb en ©onjlftution enb

»eb at tnbRiUe ®en tit at beffiffeé til »irfetig Stbjnnct; l)an

ftnber bet ogfaa rimeligt, at en conflitneret Scerer, naar \)an i

nogen Sib l)ar jlaaet i benne Stitting, beffiffeé tii Stbjunct.

%t ber nn »eb benne egentlige ^effiffelfe iffe fan »cere %ale om

nogen Soncnrrence, følger af jTg fef» ; men fefo £)p()ceoetfen af

en (Sonftitntion fommer iffe tii ojfentfig ^unbjlfab , og en nt;

gcerer conjlitiiereé, nben at ber er nogen 9J2ufigt)eb for ten,

ber fnnbe ønffe en faaban (Stitting, at erfare bet, førenb

for ftlbigt. ©aalebeé forefommer bet 2tnm. ,

bet er

at man berøtter

fig fel» éeingl)eb til at »æfge ben bebfle bfanbt flere 5tnføgenbe.

@n SOZanb, l)»ié Stemme i benne ^enfeenbe ^ar \^a'ot |lor ^oegt,

^ar, f)»ié 5(nm. iffe feitcr, i)ttret, at bette fTete i ben |)enfigt,

at S^iectorerne funbe cr()otbe be €c^rere, fom be ønffebe. S)ertil

tittaber §tnm. fig at bemærfe, at bet »et er ffiønt, at ber ^erffer

et gobt §orf)oIb imettem S^iectoren og l)ané Scerere, og at bette

maaflfee tettejlt fan opnaaeé, naar l)an fcf» fan »æfge bem ;

men at 'paa ben anben @ibe benne ©-nigtjeb, naar ben iffe beroer

)()aa gien|7big ©rfienbetfe af f)inanbené ^ortienefter,

iffe altib er

en ubetinget ^orbeef for ©foten, (igefom ber ogfaa ber»eb, at

More magazines by this user
Similar magazines