Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

256

eit Sfcfeé Særere ofte recnitercé meb beité egne forI)cnttcprenbc

S)ifctpre, let opflaaer en »ié (5euftbig^eb i Itnbertoiiéningeu og

(2fo[ené ©ang, fom netop fovhinbreé oeb at ber jeonltgen fom*

meé friff 53fob i ben. Sfcer forefommer bet 2(nin. at ycere far*

ligt, naar meget unge ©tubenter conftituereé, ba bet, ber ffulbe

t)(?re et ^orl)o(b imeUcm (Joltegcr, ber t)a\je gtenjTbi'ge ^Migter og

bnrbe t)aue gienfibige 9Jcttigt)eber, (et fpnfer neb til bet forrige

^orl)olb imettem Særcr og 5)ifeipef. — ^aa Itbg.é Sijte ooer

bærerne ftnbeé ogfaa to, fom man fuube falbe ^erfonel^Sapetta«

ner (®. 297 og 392); to 5(bjuncter l)atte nemlig paa en be*

jlemt Xib faaet J^tépenfation fra bereé (5mbeber, imob at bereé

forretninger )(iaa bereé 53efoftning beførgeé af anbre

bertif antagne Ccerere. 5(t bet iffe funbe »cere cnffefigt for

©foferne, om ben S fif bkvi afminbehg, at Særere ipaa en »ié

Sib (obe ftg biépenfere for imibfertib at (e^e af ben 3)eef af

bereé ©age, ber iffe bel)oyebeé tii (kapellanen, toil »el ®n^»er

inbromme; men paa ben anbenSibe er 2(nm. langt fra at bablc

g^remgangémaaben i jTg iel'o, ba bene 5tnoenbeligl)eb i ()yert

enfelt Xilfælbe maa beroe paa (^rnnbe, fom 3"Sf»

fommenbe 5Cnctoritet er berettiget til at fienbe.

"ben »eb#

9) Snt'^Pt'elfeéffrifter C@. 318—27; 2^.129):

^ortegnelfe oyer be »eb forffiellige Sfoler ubgi»ne programmer

fra 1824 til 1833. 5)e flejle ^:^^rogrammer ere ubgione fra 8fo?

lerne i S^oeéfilbe, 3ti6e, Slagelfe, 53orbing6org og |)elfingeer.

3(nm. tillaber jTg at ^enoife til be 53emcerfninger, \)ai\ o»enfor

^ar giort om ^rogramocefenet.

10) Segater (@. 327—31 ; 2 ®. 111—15). Siben

1823 ere fun faa Sf olelegater f^iftebe, nemlig felgenbe: 1) bet

S;f)ura*'5alfterffe (oprinbeligt omtrent 320 S^ibb. r. ®.) tit

9(iibe*®foleé ^orffionnelfe ; 2) bet a)?allingffe

til en ^Bibor^

genfer (anfort oaenfor mellem UnitterjTteteté Segatcr) ; 3) bet

©at)lffe i7bmti. (S.), l}enlagt til (Solbing * efoleé Stipen*

biefonb; 4) bet «i3rnunffc (1000 9^bb. (S.)

til bet lærbe

Snflitut i ^rebericia; 5) bet (Jftrupffe (600 5ibb, ®.) til

9tanberé==©fole, enten til trængenbe 9tectorcnfer eller til ^orcgclfc

af ©folené 53ibliot^ef.

More magazines by this user
Similar magazines