Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

263

tm%\tel: "^taiien^ wie id) eé gcfc^eit f)a6e." (Sit

fVgcfig (Su6jcctioitct bærer albrt'g gobc frugter.

^i fomine nu tif ^r. ^Ciiberfcité ®frtft. S)ct fan betrag*

teé fra to Spiiépiinftcr, iicmftg font et reent poeti'iT ^"»robuft og

fom et itaficnjT SOZateri. ©eet fra bet førfte Stanbpunft, bibner

bet uncegtctt'g om megen ^M)antajTe, ^cfelfe og Opftnbeffeéettnc

t)oé forfatteren, ^or faaoi'bt 33ogen bertmob fremtræber font

en (St)chi^ af itafienffe 5i3ittcber, \)ax ben itU fnnnet nnbgaac

ben 8ftebne, i flere |)enfeenber at It'be af be ^etf, fom mait

ftnber l)oé 20?b. (Staef. ^mprostfatoren I)ar, efter yor ^orme*

ning, en bobbelt Xenbcnté. ^crjl; føger ben at ffilbre bet poe#

tiffe (Senicé Ubt)tf(tng unber tiffpncfabenbe ugunfltge Omflæn*

bigl)eber og bete Seier i dampen meb ben t)bre 53erben. ®er*

no?fi: »if ben gi»c oé et anffueh'gt 23ittcbe af ^tah'ené ©uftur,

nationale (Sienbommcligt)eb og 3*iaturffiøn^eb, o»eraft {)Oor hette

laber f[g forene meb ben egentlige S^oman. ^^iia'o nu ben t)er

anførte førfie S^enbenté angaaer, fan bet »el iffe nopgteé §or*

fatteren, at l)an ofte meb ftcerfe, rf)araftenTtiffe 3:rcef l)ar afma=!

let oé ©enteté Sibclfer i benne fifrøbelige ^erben, men berimob,

efter »or a}iening, fun tn'ift bctte i 5Uminbelig{)eb, uben at tage

tilbørligt l^enfpn til, at bet er en italienff S)igternatur, l)art

t)il fremfiitte. %^ »el er bet fanbt, at 5)igterne i alle €anbe,

til alle Siber, unber alle |)imm£l(lrøg , |laae i et aanbeligt

©Iciegtffab til ^oeranbre, og ofte befinbe fig i en i)ié Oppofttioii

tit bereé Omgi»clfcr ; men ifiaa ben auben er*

for, enbffiønbt »i iffe tage i ^^etcenfning at foretrceffe Si«pvo*

tjifatoren for Sorinua, fom 9toman betragtet, funne »i bog iffe

ncegte, at Slntonio, trobé gu ^øift poetiffe 9?atur, bog iffe

forefommer oé at »cere nogen faub italienff S{)arafteer.

Utif

tonio ubtryffer fig fom en Germaner eller 9iorbbo ; ©ligt giør

(17 *)

More magazines by this user
Similar magazines