Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

265

^r, %, troe bog i'ffe l)erfor, at bi miéfieitbe ^ané %alent

'^an i)av feyeret et 53cerf , fom if fe mange S)anflfe »ilte giøre

{)am efter, og fom i faa mange anbre ^enfcenbev forffaffer

Sæferen en i)øi(l 6et)ageng 9»t)berfe. Sf)i om man enb itU fan^

o»eveené(lemmenbe meb ganb^eben, inbrømme, at atte (S()araf#

terernc ere reent itah'enffe-, ere be bog reent menneflfeh'ge, og

fFiTbvebe met ^tt) og ^ctelfe.

(©(utntngen følger).

9^ogte ^iQte af (S()nftian 2Sintt)er.

(©(iltning ; fcc S«r. 16),

3 en 5(ff]febéfang til |)enrif |)er^ (S. 7) t)ebber bet:

2)t)bftnbtg, fnitb, meb manbtg 9tøft

>^an tuc|teb ^onflten^ a31inbe.

Stt |)r. 2Smtt)er i Ijiin %ib braf ffg en bt)gtig !«nné i ben 53ag*

gcfenffe ^unfrfj, fom ©tengangerbrei^eneé forfatter lattebe

^^ublifnm, bet er en ærfig Sag, fom ^an og mangfolbige 5(nbrc

gobt fnnne ycere befienbt, og ffiønbt 'forfatteren

tit ncerecerenbe

23Iabe ingenfunbe ij^emmebe l)iin bernfebe ^nM, ba ben altfor

lebenbe minbebe \)am — sans comparaison — om ^{jcebrué'é

I)ernge g^abef: ©icgferen og 53onben, tt)i faatcbeé l)attbe man

atbrig jnbfet o»er faU'g ^ené ^mmanuet fel», faa gfcebebe ten

l)am bog fom et tatenbe sBebiié )(iaa, t)yor i))?it S»?ationen i (Bvnn^

ben elffebe 23aggefen, ber feft) f^ai^tie forffi'emtet bene ^iærttg^eb,

t\)i ben oar ben ffiønnefie |)i)lbeilt, ber funbe bringeé ben afbebe

ubmcerfebe S)igter, ^»lé ftore g^ortienejler man ft)nteé ganffe at

Isatte gfemt ; men ^»or meget benne ^nbet egentlig giaibt Origi*

jtalen fremfor ben frappante Sopie, mc^rfebe man fnart, ba

©tøien ^a»be lagt fig, og fpørger man nn om t)ine $^igte, fom

engang yirfebe faa bernfenbc, ta t)c

More magazines by this user
Similar magazines