Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

268

X)it Øie(aac| bu tibt epflo^

3 —

9[)?erc)cnlampcné Cue/

Oq Qcix> (Stubcnten peb fm 23eji

Sn v^ilfen i

(;an6 ©tue.

?Olm 6(ct> en ægte 9)?ufaføn

St Su^el^urra (jittct,

2)a vp(kb bu bin gane grøn,

Oq J^icvtet flog

i ?ic»ct.

^rt bette er ogfaa littligt og poctijT, ifær bc to fibRnc?yntc ^tvo^

^5l)er, men bet Ijcengcr iffc fammcn mcb bet ^oiegaacnbe, og

l}armonerer itU inbbi)rbcé. ^»ab er ba ginbetreeet? ^crfl

pcrfonifxcercbcé bet, men ttebblet) bog meb |Tn raufe ^rop og

fongcltge i^rone at t)cere et Sræe, om l)»{é (gtammc gtuben*

terne i^anbre og i ^»ié Scee be finbe ^-rcb ; l)eri er if fe minbjle

SOZobjTgelfe, fc(o ben baglige (Sprogbrug l}tem(cr benne ^Vrfoni^

fication, ubcn at Xrc?et berfor bet)ct)cr at metamorptjofere^.

SOten ftra.r efter blitier Sræet et bctJtngct iNcefcn, og berpaa en

^Vrfon meb gicvr i gatten (ni)é t)aiibe ben ^rone) og ^ane i

^aan'om. S^ct er oiéfcftg iffe nof, at 53ittebernc cre flt)ffcttiié

fmuffe, be maae atte tin)obe »cere ubrunbne af S^igteté '^'oec,

(Jt{)\)ert 2^igt, (lort eller titte, ffat ttwe en Organisme, og

falbe i)t et h;riff Sigt en^fomjl, ta fTutte atte 53romflerffoffernc

I)armonere faakbcs^, at be funne tænUé ubruuben fra

een ^cb

)f)aa een (Stcngef ; er bette iffe Silfcelbet, ba er i (^runben {)Oert

nt)t 53iHebe et fcerffift fpriff 3:igt, fom »ibner om 53egeiftringené

5tfbrt)berfe etter Stffiofeffe nnber S^igtningen, og bet ^ele feer

ub, fom om man t)a»be taget en ^lomji, afrceet nogle af bene

Sloffer, og paa ben

More magazines by this user
Similar magazines