Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

269

|)i)rt)cl^." SOZaaffce k)i( man nu bruge hctte ^ifafb font ^frflu^

ntcnt mob ben ^er frcmfatte ^aaflanbé ®i)fbtgl)cb, og beraabe

jTg paa bet gamle vox populi, vox dei ; men bet cv nimobjTge?

It'gt, at faa almi'nbefig ^icerftgt)cb tit ^oejTen er, faa ffefbcn ev

©anbfen for at gtennemffue et J^tgt, ftcrre etter minbre, og

betragte tet fom en (Senl}eb, og man be^cjjer intet bcbre @rfa*

ringébetji'i'é l)erpaa, enb bet ^arcetteringéfpflem, fom ligger tit

©runb for be gc^ngfe S)omme om ^oefte, ^iJitfe gierne ere ajfat;

tcbe efter formularen : benne etter t)iin 8ccne er fmuf, benne

etter t)im ®tropt)e er "rigtig peen" ; om ©-nfembfet, om S^otati*

teten taUé fictben, og bctte (Bp^em, fom

i ©runben nbefuffer

at 9tetfcerbig()eb og ^^ittig{)cb, gi»er haate U»ittien et S)igt, fom i \in\ \)z\t ©amting mtnbft bel^agcr ?)tum.

er "^13 anbring og Opbagcffc " ((5ibe 56—69). Sjette

More magazines by this user
Similar magazines