Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

273

»cnbc ^ugf/ forbi tm føvcé Ijeit

i 8ft)e af ^vmn. S)ettne

©afig^eb ev Ijai]! ufTfpfbi^; Tab ^cff Qlcebs |Tg, fom be 6cbjl

forjlaaebct; men m fmtne iffe tt(baøel)ofbe bet ^nffe, at S)ig#

tcvnc { bette fom i rt'gitcnbe %itfætbe »ifbe eriubre, at ^ctagtef*

fen for ben ubmcerfebe ©entué (i'ber »eb Gfterh'gning af ben

Itefterliguelige, og tstte dJam trce »i at funne gt»e 23ettman

mecr enb nogen anben S)tgter. ^'ettgren ffgcr meb Øtette i gor#

tafen tit ^^'f^'^^^"^ (^'piflfar: etl)x>evt fanbt ©enie maa »c^re

fig fefo og ingen 5(nben. 53eUmané efterlignere fTutbe bog

fcetcenfe, at ^an »ar (Sfialb i Drbeté gamfe SSetpbning, og at

l^an i Orbeté egentligfte ^orjltanb "bigtebe ^fiaa 3J(uftf" og at

ber fetgclig, feitt ^orf^ietten mettem Original og (Sopie frareg*

itet, blioer en ^imme(t)iib Stfftanb mcUem SJJefleren og l}ané icexf

linger. S)et er nceften ubegribeligt, at be itU fomme til at

fmife Otier fig feb og t)inanben, naar be ^paa tm ene (Biie fore^

fitiffe fig ben improtiiferenbe 33etiman, fom i fin 33egcijltringé

^uué bigter baabc 53eré og Wdotie, fom t en ncefien magcføé

S»efoIbigi)eb fircmmer fra ^ané Sffber meb en uabff ittelig (Sam*

Hang, og ^aa i^en anben ©ibe (Sfterligneren, ^tiié Innfne ^Se*

geiflring ncejlten bliwer ganffe folb nnber ben mcifommclige Strce*

ben efter at yerftftcere en tritiief |)i)crbagébegit)ent)eb, og lem^e

l^erfene efter et »anffeligt 3)ietrum. 5)erfor minbe flige ^orfiyg

oé noiifaarlig om be mange S)igte, fom ffretieé i fTn Sib, ifcvr

i S^^bflffanb, for at beaife a31ulig^cbcn af tiiéfe 53erfemaal i be

got^ifife Sprog, og l)'oah er ben angitine 9}iefobie tif et for Sceé?

iiing beflemt ©igt i dJrunben anbet, enb et 53crfemaaf ; men

^oefiené 5?ceib beroer jo iffe paa ben l)erbige Otierwinbelfe af

53erfem'aa(eté 53anffefig^eb, i)»or oigtig ben enb er meb -^enfpn

til bet ^eUé fuibenbte (Sfi(?nl}eb.

53i lijaahe, at ben eftertcenffomme Scefer iffe t)i( miéti)be

tiéfe ^emcerfninger, fom om be »are ftore £)p^ce»etfer oycr ten

^agatef, at en Jl)igter ^ar ffrettet et forfeilet S)igt, Ijoirfet jo

tan l)cenbeé ben 53ebfte. ©ligt »ifbe i Sanb^eb »cere (Smaa^*

(ig^eb og tillige Itflfiønfom^eb mob 3)igteren, ber, fom (Sn^yer,

l)oem m fft)lbe fanb aanbelig ©fcebe, fortiener faaban %at for

be gobe @aoer, at tii gierne glemme SOtiégrcbene fom ltbett)be*

More magazines by this user
Similar magazines