Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

276

pafl folfellg tOiaabe: vi mene fanicbcé,

at bet man fuiine tiltrtic

ta?nffomme Scfcre paa fovfTieUiijt '^vin af ^unbjTab og 5^nnnelfe,

funnc l(efeé af S^ogle til 23cl(H:tMg, af 3l'nbve til Oplivelfc, af

^fUe meb 3fii;ttc og 25cf>ag.

?Oien for at bci* fPnl funnc av&eibeé nicb jjelb til faa vigtigt

et ^ormaal, bcf)øvev ©cljTabct Unbcrftattelfe af bem, bev ^ave

3nbfigt i ©amfunbcté ellci" cnfcltc ©amfunbsflaéferé 'Zavv, og

f^le ^alb og £v|l til at mebbele fig om f)cv^cn^ørenbc ©ienpanbe,

Ogfaa Cvetf(rttelfec eller Omavbeibclfer af ^enfigtéfwarenbe 2litifler

i fremmcbe ©friftet/ be^anblebc mcb tilbørlig Om^u^

ville være

vclfomnc 95ibrag. 93i inbbi;be berfor vore ^Oicbborgerc til vel;

villig at forene ftg mcb oé til bet angivne 42'iemcb, og vi vove i

bm 93iobtagelfc, fom ^Manen til ©eljTabcté øtiftelfe ^ar funbet

fra fi>rjte;$!)ieblif af, at fee en gunftigSorbetybning om ben Unbev;

jløttelfe, f)Vorpaa vi t^ giørc Stegning.

S&ibragcne maatte bef)agelig|I inbfenbeé til ©eljTabeté nuvff;

renbc Sormanb, i^rof. ©c^oun), boenbc i ^rpjlalgabe 64—66.

§or ethvert 97ummer er jjonoraret beftemt til lODtbb. for originale

^CrtiHer og 5 for OvcrfÆttelfer.

^iøben^avn, ^m\i 1835.

g^^ JKcbactioncn er anont)ni, og f)ai- S?ct tit at optoge SBibrag,

ubcn at naongiiH- g^ovfattcrcn. SBibrag inbfenbeé til en af gortcvggernc

elTcr til Kebactioncné ©ecretaiv, Cand. juvis 3, g, ©iøbnjab, Jlofs

fegaben mu 136,

UbgitJCt og fortagt af ^(iif>r. Seidelin, lln{oerfiteté;SBogtri)ffec,

og 3. Scicl^maint, Gier af ben ©^Ibenbalffe JBogf^anbltng.

More magazines by this user
Similar magazines