Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

279

bagtige gio ofte ofloffe oé et ©mitf, ^»or bante ti cnb cre til

flig Unatur, [om, fpnbcrltg nof, er i beit frobigfle S;ifoc?xt, jo

tnere bcr otieraft talcé og ffriocé om ^oIfcfn'f)eb og @t(vnberé

Sig()cb. ^^en jo florfcre bettc ItDcvfcii griber om jTg, ter enbog

er fommet faa »t'bt, at man neppe dvnger fan faae en ©ancef*

(teraab effer ^ammerraab i S^afe , itben fer|l at f)aDe befyaret

en nceéyiié ©tneptgeé igpørgémaaf: ^»em ffal jeg melbe^ bcf?o

mere burbe Ci'teraturcn I)o(be |Tg frie for alt €ignenbe» ?(nmef#

beren fan berfor iffe forbefge, at ^an ei biafger fh'g fornem

g^abberflabé , fft'ønbt \)an yef inbfeer, at mangt 33arn ubeit

famme maaffee »ifbe fomme til at t)enligge ubcbt, etter, meb

anbre Orb, at mangen nng forfatter »anffertg Di'fbe faae flt

5(rbeibe t)onoreret, ja neppe trtjft, nben ofentli'g StnbefaHng af

en befienbt ©fribent, men bet nøbttenbige Onbe er berfor iffe

minbre et Onbe, og fom ffabefig maae i)i betragte benne @fif,

iffe blot forbi ben foregriber ^nblifamé S)om, t)»t(fet er bet

SJJtnbj^e, men forbi fligt g'ormt)nberffab neppe er hen nnge

S)igter tienligt; I)an l)ar bcbft af at jlaae )(}aa fiiu egne 23cen,

og uben Sebebaanb, ftgefom nben ^^atroner og (^onnerioner at

prøDe t)l)ab €i)ffen og ^erben fan gioe.

S^icerycerenbe liUc ^^oman er for (lørfte ®efen ffreyen i

©rette, ^»or trcettenbe cnb benne ^orm fan oa?re og

fet fait

bfioe ttcb at tabe fig i bet 53rebe og l^ibtføfttge, og f)i)or afffrcpf^*

fcnbe ben berfor er for mange Stvfere , ifær for bcm , fom fnn

l)a»e Sanbé for ^abcfen, faa ^ar ben bog ogfaa mange (Siber,

fom anbefale ben. Sffe bfot er en fftøn 53rey(liif i og for |Tg

fce^agelig for ben bannebe €cefer, men benne ^-orm giycr 9ioman#

ffrittcren, maaffee fremfor nogen anben, 2eifigl)eb til at ffilbre

be fremtrcebenbe ^erfoneré @l)arafteer inbtil be ftnefle ^uanceVf

t\:ji bertteb fremtræber en^oer ^perfon ganffe fnbjecti»t, og bet

er befienbt, ^ttor tpbelig 5"i'i»i^»

More magazines by this user
Similar magazines