Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

19

faa gammelt cUcr ælhve eixh tiéfc. ^ette Spurgémaal maa

bh'oe bcfoaret alMcé forffteKtgt fffcr te forffietttge Stuffucrfcr,

(fit{)»cr t)av om ben ©rceflPe Otbtib i 5(rminbertgt)cb. satfaa

maa ben, ber tæntev at federe en fammenl)oengeabe ^-crtotf^

ning af be |)omeriflFe S)igte,' I}at)e bannet fTg et fafl gt)f^em

fov |Tn Stnffuerfe af t)cfe ben ©rceflpe Orbti'b og fege at bringe

ct()t)ert enfeft ^Ut^ ^orffaring i ^avmonie meb benne, ^t

benne g^orbring inbbefattev ot^ennaabe meget, beeb Øiec. ttffulbe,

og bet er langt fra l^am at mene, at Sngen maa Doye |Tg tit

at forf fare bi'éfe S)igte nben albefeé at fnnne o^fpfbe ben ;

.

toert^!

imob troer {)an, at man b^r ^ære taf nemfi'g mob Q-nij^ev, ber

enbogfaa fnn bringer enfefte gteen fammen til en 33t)gntng, ber

maaffee afbn'g bn»er opfert. Sft en faaban 53t)gning t)if optage

et jlort SRnm, er nncvgtefigt ; og ben SOJanb i^av maaffee iffe

l)a»t Uret, bermeente, at ber ttf en orbentlig kommentar tif

be |)omertfre 5)tgte Difbe bel)i?t;eé 30 etter 40 ^Btnb (^otfé

Citter. Stnareften, 2 ©. 509).

53i t)itte nn betragte, ^oort)ibt man ^aa ^>{)ifofogtené nffr^

sjcerenbe ©tanbpunft fan figeé at l)atte nærmet jTg ^beafet mcb

^enfj)n tit be |)omerifFe S)tgte. SJteb bereé S:ert flaaer bet jTg

for^olbéttiié aUerbcbft; ^» 5(» ^ffioff t)ar t)eb fine SCrbeiber i

bette spunft j^iftet fig et ubøbefigt «ØJinbeémivrfe. ©rijoelt

(^efd). ber ©rierf). litteratur, I.

More magazines by this user
Similar magazines