Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

281

pfcuboiti)me '^ovf atUx M\Qt] men forubeit 55reyette inbe^otber

^IcoeUen ogfaa en \el'obwQvap\)i^ ^ovtcptttng, nemlig ^vei)*

fFriDerené OnUU 3}2anuflfript, ^bovtteb forfatteren paalagbe

ftg feftt ben ^orpligterfe, at gt»e ^ber af be to Orbfurereé ©ttif

et eienbommeligt rfjarafterifliff ^rceg, bog ^eri t)ar ^an itfe

\)cevet fpnberfig ^elbtg ; Onfefené ©tiiT ^ar en paafalbenbe gi>

I)eb meb ^Breoffritterené, naar benne fortætter; ben minber oé

ftct iffe om (Tt Ubfpring fra en afbrenbe 3SWanbé ^en, og toi fee

i ben fnarere 53ettettriflten cnb ^ietmanbcn, ber bog »ar faa

orbfnap og nceflen pebantiff fort i be 58re»e, l^an fifrei) tit ^ro#

berfønnen

i Itbfanbet.

|)ttob ber anbefafer 53rei)formen er, fom fagt,

ben mere

nmibbelbare ^remtrceben af ©nbjecti'ttiteten ; er ber alt^aa fun

een 23ret)ffri'»cr, fom naturftgDiié titti'ge er ^ortætteren, ba for^

bre i)i, for at eiticeve ben »afgte 'g^orm for ben rette og tiffrebé*

fitttenbe, at ijan \)av en intereéfant ©ubjectioftet, fom aaben*

barer fig i ^ané 53rei)e, og fom nnber en anben ^orm DanflfeH*

gere fnnbe fomme titflfue, fefo om l^an er en minbre »i'gttg ^er*

fon meb ^enfpn til 53cg{ttcnf)cberne, tl)i for oé blitter \:)an fom

gortcetter en ^o»ebperfon , ba ettere en ©agbogé ^rønifeform

fnnbe ^aoe nbrettet tet (Samme. ®en fturre Itbfcrfigiieb, fom

93reoformen mebfører, ffa( jo netop iffe blot bceffeé, men enbog

anbefafeé oé og ttinbe »ort 53tfa(b baabe »eb en fmnf 33rci)(^iif,

og »eb 9?effectioner^ ^cnwrfninger og S^nbfalb , fom man iffe

(ettelig »ifbe fabe inbflt)be i en S)agbog etter €ei)netébejTri»eIfe,

nten fom fafbe ganffe naturlig i en »enffabefig 3)iebbelelfe i et

^reo , og fom ere ubrnnbne af |)ang til fortrolig .^iertenénb*

øi)belfe, og beregnebe paa 53enncné ©eeltagelfe og ©ienf»ar,

omtrent ligefom i

More magazines by this user
Similar magazines