Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

282

^mpro\) i fa to ren. t)n9inal 9?oman i to ^etc af

^. 6. ^Cnberfem

(©lutninQ, fcc S?r. 17).

*f!aa €tt)eté ^d. Saafcbeé

fvemtrceber ogfaa $tntonio fom en ftaffelé faberleé S)reng, bcr

(etter taryed'g I}oé |Tn ufonniieiibe SJJober, fom erncerer ffg «cb

(gpntng og »eb at ubtete et 53(Treffe. (^apuci'nermuufen, gra

50?artino, SJtoberené Sfn'ftefaber, tager ftg tiblig af drengen,

fom n'gttgnof enbnu t)ar een ^rcenbe tiTbage, nemttg en IjceéliQ,

gobt ffitbrct Oiifcf, ben oiibflfabéfufbe ^^Vppo, en krøbling, ber

ligger )fjCia ben fpanflfe Skrappe, og anraaber be ^orbigaaenbe

cm 5(fmiéfe. ?iaar ben lide 2(ntonto er uartig, truer s)3Jobcren

mcb at fcette l)am til benne Cnfef, men f(ig en S^rubfcl ubfcreé

tiatnvngttiié albrig. S^Jet intereéfaut er en (2cene i 6atacom#

berne, I}ttor S)rengen og en banff Waler, ^eberigo, fom logerer

l)Oé $(ntonioé $l>iober, fretfeé beroeb , at ben ^ille ft'nber ben

tabte

More magazines by this user
Similar magazines