Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

285

^r. ?C. er, fom bcfienbt, ingen jlor ^inguijt, og hube faa meget

mere »ogte ffg for at tage S)anteé 9?aOrt forfængeligt, naar

Ijan iffe bebre forftaaer bet tofcanffe (Sprog, ^tiortebeé Jmpro^

tJifatorené 'g^orfatter er fommen tii flige ttbtri)f fom "@mer#

tcné csjige ?3c?rert, ttrficerligtjeb", "S)e'^a»e grnn*

bet biéfe mine SJinre" o. f. t)., fan fun fovffareé af et

I)cifl ufufbfomment 53etienbtflfab tit tiet Sungemaat, t)»ori Ori*

ginafeit er ffreoen.

SJZen bet er ^\\i at »enbe tilbage tif Slfntonio. S ff" ""9*

bommelige 23egei(lring ffritier \:}an et S)igt, ber 6eft)nger S)anteé

^icerlig^eb og Sibelfer. 53eb ben ftore aarfige "^cjl: i ^ffuiter*

ffolen tii ^re for be ^ettige tre konger pfeicbe ©feoerne ben^^

gang, (igefom nu »eb Propaganda Fide, at bedamere J^igte

i forffiettige ©prog. 3^ en ^aahan ^tnfebning fremfagbe $tntonio

et S)igt om ^tafiené S)eirigt)cb, og tjané fortrolige 53en ?Bernarbo

bet ottennceante (Sti)f fe om ^anteé Sibclfer og ©(ffo» , uagtet

^ahhaé ?l)a^ba{)é S"^*^^"^ittSff« 53ernarbo fremfagbe fit ^ar#

tiemeb en forunberHg ^raft. S)et greb atte Xil|lcbeoærenbe ;

m ^arbinat fatte ^ranbfen om Sinbingen ipaa ©enatorené

33roberfi?n, ber af ^orfamfingen anfaaeé for at »cere forfatte*

ren. 53ernavbo, fom »ar Ue'oen unbfeeh'g otter at »inbe en

-^(vber, ber iffe tiifom ham, forfob imibfertib fort efter ^efuiter*

ffofen, og bfcy Offtcier. ^an forefflfer fig ^eftig

i ben ubmcer«

fcbe ©angerinbe Stnnunjiata, I)»ié Sfiøn^eb og ^nbe ogfaa

giør et (loerft Snbtri)f paa 5(ntonioé ^ierte. ^efienbtffabct

meb bette intereéfante ^cefeix bringer ben unge ^mprottifator tii

at fa|?e et ^tit inb i 2t)eateri)erbencn, ^i?ié fmaalige gorfcenge*

Iig{)eb, ^^abalcr og ^ntriguer ffifbreé )f)aa en fanb og trcvfenbe

3}Mabe. ^ Stnnunjiataé ^)uué improttiftrer 5(ntonio furfte

©ang for en bannet ^orfamting otter bet barn af Sangerinbcn

opgittneOrb: "Ubøbelig^eb." |)ttab biéfe Smprottiferinger

angaaer, føfger ttor ganbémanb famme princip fom 3)(b. ^taéi,

nemlig at gitte oé bem i ^rofa. 2(nm, tør i^eliev iffe paaflaae,

at ben metriffe ^orm ^er 'iiiiiie ttan-e af fangt ftørre 5Sirfning.

S^iu føfger en ^ceffe intereéfante ©filbringcr af ©arncttatct,

33Zifercrct i bet jTvtinffe ^aper, ^:paaffefe|len, ^nppffopfpénin?

More magazines by this user
Similar magazines