Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

SOiagt faa ofte i

287

jTii Stoft^cb og Itbetffiiffcmtjcb

frcpiifi-r bcit

itfovmuenbe ^onjlncr og 53ibenfYa6émanb. 5(ntonioé gclelfe

faarcé bt)bt f Omgangen meb bette ^gte^^ar, l)S3em %afmmmcf

Iigt)eb for ub»i(le 53elgiernmger forfepber ijam at f»are paa uti#

bige Srettefcettelfer og forfeerte formaninger. 5)tgterené ^(lu*

lige ^or^o(b tii biéfe S^wcnbe fftTbreé meb førgelfg ©anb^cb.

-^»or trcepnbe er iffe benne ^emcerfni'ng : "9?Jen ten 9?igeé

&at>e, vaft meb en Ut ^aanb, tigger tungt )iaa

ben ^attigeé ^ i er te!" ^abiani og granceéca ^aatage ftg

at forfone ^am meb (Jccettenja, C^exxen af -^ufet 58orgl)cfe)

fom er miéfornøiet meb ynglingene ^oetiffe ©tjcermen. 3mib#

lertib »itte be f(ct iffe til at tvoe ^fiaa f)ané ^afent tit 3i"|5i'o»i*

fering, og i^ebblioe t bereé (5enfibigl}eb at oi^erfee l)ané ^Jatnxf

gaber, for at inbpreéfe Ijam meb 53oIb i bereé former« Xet

^ceubeé fun altfor ofte patroner og ^rotectorer, at be tage ^eif

af bereé ©lienter, og i bcreé ufafige 23tinbt)eb nebtrpffe, ja tibt

albeleé tifintetgjere be ^errigfle 5(nfceg. 'g^ranceéca Dttrer enb#

ogfaa engang, at Stntonio bte» forbcerttet, forbi man

giorbe for meget af l)am, S)er maa t)cere ^aahe meb

Stft; faatoet o»erbretten 3*?oeé fom ubillig ^abbel forbc3?rt)er ben

23eblle.

5(ntonio gier en Xour tilSfJuinerne af ^preflum meb fine

patroner, og feer »eb ben Ceilig^eb en etlei)eaarig blinb 5pige,

ben unberfficnne C'ara. |)enbeé t)immel|Te ^nbe ^enrioer \:)am

tit 25cunbring, og i fin |)enri)ffelfe tri)ffcr l)an et let ^t)é paa

^enbeé ^anbe. @t fcelfomt ®i)enti)r i ben faafalbte blaa ©rotte,

l)»or l)an atter feer Sara, ^ører til be mejlt poetiffe ©tcber i

23ogen. Stntom'o »enber nu atter tilbage til 9^om, l^oor f)au

mobtagcé gobt af ©ccellen^a, men bel^anbleé bog enbnu beftans«

big fom et 23arn i ^atajjo 23orgl)efe, og miéfienbeé af bcm, ber

bog mene ^am bet faa »el. ^ranceécaé og gabianié S)atter,

i)(n fromme eljTfelige ^laminia, fom er btet>en opbragen

t et

^iZonneflojler, fommcr ub af fit 33uur for en fort ^it, inbtil

I)un ffal inbt)ieé fom 9ionne. S)enne blege unge ^ige er tm

©nefle af familien, ber laber §lntonio »eberfareé Ø?et, og \)ttxev

ofte )(iaa en t)ci|lt rørenbe SOZaabe fit ^>ifalb meb ^ané ^JoetifTfe

'^rembringclfer, mebené be Stnbre i forening meb ben pebau*

More magazines by this user
Similar magazines