Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

20

fgentlfge ^hifcfcgcv, og fc(» biéfe mire v>cl betragte Stiibict af

bcm font et 'iptigtavbeibe ; men be 'oiHe ogfaa evficnbe , at et

(Bami CX afl)fufpct i)eb benne ltbgai)e, font gi'ycr ©runbcnc for

t)m 5L^oIfiff e Xcrt ; at ©pioner nogle ©ange afyigcr fra

benne, beefé nteb beefé i^e( ogfaa unbevtiben nben øvunb,

forringer ingenhinbe 'Ii^oIfé ^ortt'enefter; ja biéfe ftraafe meget

mere i et flarere Spé, naar man feer, ()ttor nbetpbelt'gc be ^ing

cre, l)Oori 3Li>oIf maaffee ^ar hai^t Uret.

SOieb ^enfi;n tii ^ovto(fningen ilaaer bet fig berimob tngcn*

ber enbba

tnnbe faa gobt. ^Ji yill'c ()cr fnn tak om ^fi^ben,

er bcbft bearbcibet, mebené C bi)y feen nceRcn er hicocn for«:

fømt; — i ben tl)i

ni)cre Xib I)ar fnn (15. il>. ^' i lied) C1826

— 31) forfegt at af()ierpe Srangen til en kommentar tit €:'op^^

feen, men bane 5(rbeibc jl:rceffer fig ^ibti( fnn oDer be førjlte 8

^eger ; en omtrent )fiaa famme ^it) (1827 sq.) begi)nbt Itb*

gaye af 9bt)éfeen meb 5(nma?rfninger af (5. S o e jd e bar S^ec. i

fin 2ib feet 9ioget af, nben at l)an oeeb, om ?(rbeibet er bfeyet

fnfbenbt, og faayibt I)an erinbrer, l)at>be Stnmcerfningcrne fnn

meget ringe *I>cerb; — ycb ^fiaben er aitjaa ^^eyneé llbgaoe

-^oycbycvrfet for ^orto(fningen, og be cvfbre (kommentatorer,

f. (S:x.

More magazines by this user
Similar magazines