Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

298

biéfe fnorcre ^cntcbe fra @ranf?rtmg otjer 33?cnneflFcn»ct

i %U

nttnbeh'gljeb, enb fra 3^agttagc(fer coev beit nærmefle Cmgangé*

frcbé, l}an ffilbrer oé, og biéfe »i(be {)cr »cere oé langt fiivr*

fomn^re. ^an er i bet ^e(e mere tangfi)nct enb ncerfpnet, og

ba t)au fun røber liben praftiff SJJeuncffefuiibfTab, t)oi(fct l)an

jo ogfaa l)t)ert SDi'cbfif maa hehe for , faa paatrcenger ber fig

Scefcrcn ofte ben ^ormobning, at man »ilbe l)a»e UTrt be frem*

flillcbe ^Vrfoner bcbre at ficnbe, I)»ié bet »ar tttfafbet en 3tnben

at ffilbre oé bem. Scvnæf^ er ten S)eel af |)i|1torien, fom l)ait

mcbbcfer oé i ftne 53rc»e, i)bcrfi; fattig )paa 53egi»enl)cber og

Situationer, fom funbc intereéfere oé ; baatc £i(bragelferne og

be l}anblcnbe ^Vrfoner ere oé nceflen ganffe Iigegt)[bige. Uit

l)oab t}an l)ar at berette i fine 53rc»c er fun (emballage for en

anbcn ^i]iovie, og ba GmbaKagen ^aa ^irunb af ^reoformeit

inbtagcr fiort ^nm, faa opftaaer ber et paafalbcnbe 3^iéforl)otb

mettcm Sfatten og -^ioernen, og fra benne Sibe betragtet er

^reoformen (igefaa ul)clbig i^atgt, fom ben cilbc f)aoe »ceret

fortrinlig »a(gt, l)»ié bet l}a»bc oci?ret^orfatterené|)ot>ebl)enfigt,

at (jenbrage Cpmcerf foml)cben ]iaa ben l)iemfomne |)t)pod)onbri(it,

og ffifbre oé {)ané (^^arafteer fom en af be »igtigfie , men nu

^ar ban enbog fiernct fra benne ^Vrfon ben S^eeltageffe, »i

eUeré vilte fficnfe bam, oeb at brage en Seef mere tidlige gigu#

rer frem ^aa Scenen, l)t>or»cb 'fortælleren fe(o er fommen faa

Tangt tilbade i *i3aggrnnben, at, fficnbt »i jlcbfe bure l)ané9'iøjl,

faa It)ber bog benne, fom om ben fom fra Souffleurcn, og iffe

fra ctt ©fuefpiUer paa Scenen; ja! ifofge ben ^enbing, ^or*

fatteren bar gioct ^^ata(^ropl)en — bworom mere fiben — tuffer

man ^ogeu meb bet Sporgcmaal: l)»ab ff u(be ^i{l)c(m ^Birner

!)iemme? ^cgiaent)eberne ^ilbe jo baye faaet bet famme S)?efuf*

tat, om \:!an albrig yar fommen ^iem, ja ! om l)an albrig l)aobe

erijlcret.

fortællingen bcftaaer nemlig af to i^obebparter: 9tutibé

og ^ortibé ^cenbelfcr. Romben at ^i3irncr flittig ffri»er tii ^in

23en, ^oem ban flet iffe fortætter anbct, enb l)i)ab ber angaacr

Onfclené ^uué , t}i)ilfct er et Sfaar i 53re»eneé 9?aturlig()eb,

og l)»or»eb bcrcé -^cnfigt at t>Ærc ^cmanbreye altfor tåbelig

More magazines by this user
Similar magazines