Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

21

DcI kficnbt, tii at man tev »ente jTg SOleget af bette I)flnS

«t)e|le ^rbeibe.

^o»ebfifberne ti'f '^oxto\h\mg,en af ^ti'abcu ere faalebcé

cubim be gamle ©vcvffc ©rammatif ere , af t)»iffc Di finbe mere

etter mtnbre vigeh'ge og mere etter minbre uforfalfTebe Seyninger

i be ubgit)ne (S rf) o H e r og I)oé (5 u f t a 1 1) i o é — at 6aabe 8rf)o*

rferite og Guftat^ioé i be fdbigere 5(ar »eb wøe ttbgatter ere

gi'orte mere tiTgceuged'gc,

er en ftor ^orbeel — famt i be for*

ffietttge Orbbcgcr, ffcer 5tpo((onioé'é Sertfon og bet [tore

(S tt) m o ( o g if o n , bog ogfaa ^ ef t) d) i o é og © u i b a é. 53tg*

tige ^ibrag ftubeé ogfaa i 6. S. S) amme |)omen'ffe og ^m

bariffe Serifoit, ber »eb ben m;e|le ttbga^e af 9*^0 ft (Lipslæ

1831) paant) er fommct i ^()ifofogcrneé |)ffnber, |)t)ab ber

enbnn fayneé, er fornben en iusta editio, om Ipiikn 'oi ooert=*

for I)atte tafct, en brngbar |)aanbubgai)e, ber af be a?rbre "^or^

totfere famfebe bet 3ieb»cnbigjle ogbertit feiebe be33ibrag tff^or^

tolfmngen, fom ftnbeé abfprebte i flere ni)ere53cvrfer(f.®r.53ntt^

manne), frembeleé efter be npere ©rammatifere gay Dpli)é^

ning om be oigtigfte grammatifafflfe 5)3nnfter, fom fnnne anfeeé

for itk at »cere afminbeftgt befienbte for fæbtjand'ge IJcefere, og

beéuben mebbeette, t)t)ab Itbgweren beeté af ftt eget ^(fbcflnbinm

beelé af be bebfte ni)ere 50Zi)tl)ograpt)er anfaae for nebyenbtgt etter

cnffeltgt til en ffar Snbffgt i be t ^riaben forefommenbe mt)t^iffe

8agcr» %t federe en faaban |)aanbnbga»e t)ar ^ævet ^exv

SD^agijlcr Sngeréfeué ^enjTgt, og Di flfutte nufee, i^yorlebeé

l)an l)ar opnaact ben.

gcrfle «Binb af benne Ubgatte ubfom 1830 og bfc» SCaret

efter bebumt i to 3*iecenfioner, ben ene af ^rof. |)enrid)feu i

SOZaanebéf!rift for Siteratnr, 6 ®. 209—225, ten anben af

in nnonm t S)anf! Siteratnr * Sibenbe f. 1831, 9?r. 24 @. 369

—377. S)en fcrfl anfcrte 3*Jccenfcnt bittigebe i tet ^de ten

^coet^lan , Itbgioeren t)aybe t)ittet fa?gge t\{ ©rnnb for ftt 5(r^

beibe, men fanbt fig minbre titfrebéfiittet »eb ben SOtaabe, ^^aa

l}»iffen ben i bet ©nfette aax W'oen ubfevt, ifoer forbi Ubg{i)e^

ten iffe t)ai)be taget Mtgt |)enfi)it t\\ ben ^faéfe af Sflefere,

for l)i)itfett 53oge« ncermejlt »ar i bcftemt, S)ifciprcne øyerjle

More magazines by this user
Similar magazines