Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

308

^ibéfTrift, jm-ibij!^ ubgicet af i^olbmipjSiofcnvingc, Sbang 09

S^olm. 24be S5bé. 2bct i?. 8. 1 ^Kbb, ecibcliiu

^ibéjTrift, norbljT, for Olbfi;nbig^cb. 2bct SBbé. Ifrc og 2bct i?.

(1. 8. ål 3i6b. @i)lbenbnl i Somnitéfton.

^n;be, j?. ^., fortfnttct Ubvifling af (£f}n|tcnbommcné jpoocb;

tørbommc. 16 p. X @. ©alomon.

Ubfigt over 2fnr^uué ^i^bjlabé ocfonomi)Tc ^ilfranb vcb ^(utntn;

gen af Zavct 1833. Ubgioen af ^Oiagifaatcn 09 be cligcvcbc

SBorgcrc. 8. 20^. øc^ubor^e.

Ubfigt over Ubf:i(Itngen af inbcnlonbjTc ^nbuftric ; ^vobuctec i

eeptbr. 1834. 32 f. SBanfc^er.

Ubtog af Sovorbninger, ubgivet af ^olbei-upj?)\ofcnvtnge. XXI

S. 1 J?. o: for 1834. jt. 8» ^rp. iDvbb. 20^. ©frp.

liHbb. 56^. @i)[benba!.

SScvbené^ifiorte^ alminbcltg, c 93iIIebcr fra be crlbfre '5.(ber inbtll

1832. 9be j?. |1. 8. 20^. etcen.

3BoUf>ctm^ 7(. S.^ 'Prof. CDavib og ^atié S

More magazines by this user
Similar magazines