Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

22

^ta^^Cf men fiiinbom ga» for SOZegct, fliinbom for C'ibet; beé#

iibeit bablebe ^cc. , at -^err 5. iff e l)at)be bearbei'bct bc Itbtog

af Icerbe 53ævfer, baiffe ^an jetnligen aufcvte, for fin -^cnfigt

iftebetfor at bruge 'gorfattcriicé egne Crb, ^uortif enbnu femmer

cnfcfte ^eiTtagcffcr. S)en anonyme ^ec. fan iffe nægte, at

I}an tcb benne Xtbgaae fawner nogen nøia gtig ^ (an i Itb^

førelfen*); bctte yifer fig for bet ^crile »eb en urimeh'g

SJJængbe Citater af ^cgcr, ber iffe ere eUer funne »ære i Ung*

bommene »pænber ; bernæfl fan b^n iffe fornægte fin Ot)er*

beyiiéntng, at en ftor 3;eel af be giwne Cphjéninger ere fangt

niere for bærerne enb for Sifcipfene, og tilfoier, at l)an iffe

fienber 3)ifcipfe, fom funne tz\z be i mange ^Joter fremfatte

^^emærfninger ; ban fan iffe nægte, at forfatteren ^ , for b^iffen ben Icticreé, t»enbe

2ing, ber i Sanb^cb iffe ere at agte for Itbctpbeligbeber".

^err J. tager i ^ortafen til anbet 23inb ^enfpn X\\ biéfe

^^ecenjToner og giocr bcroeb for ftcrfte 2:e(cn '^^rof. -^enricbfen

5tet i fine ^nboenbinger ;

More magazines by this user
Similar magazines