Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

310

5(ffcbnmger fem mcb ??atuvené Sfabningcv — C'tyet er fft eget

^icmet>. — SDIett i benne ^orj^anb er 5SeI^attené XiQt intet

^onftooerf, bet er iffe tit for fin egen (5fi)fb, men er et »elt)e=«

regnet 3DtibbeI tit et fiart opfattet ^iemeb, bet er iUe 9iaturené

ttmibbelSare "g^ofler, men ben ffarpejle SReftectioné ^3æxt ^tioxf

»et 5lnm. nu ftnber, at bet er rigt ^aa cegte poetiffe (gfienl)eber,

fammenflettebe i fcnflrige 9^i)tl)mer ^sh tette cg fmuffe SRiim,

faa troer han bog, at man iJttbe iffe btot 6egaae en Uretfcerbigs:

^eb mob forfatteren , men titltge miéfienbe I}ané ^JæxU fanbe

23eti)bning og 'I?cerb, f)Oié man 'oiliie tcegge .Konftené 30caale|lof

til ©runb for bete *Bebemmetfe» i^ooruet nn ben oaenfor om::

tatte S^ecenfion erftenber, at bette S^igt, t)oié "egentlige 5.^Æfert

er 5?eltalent)eb, bclc?renbe, formanenbe, men ifær ftrafenbe", er

efUbbrub af fanb og »arm^^atriotiéme"; faa er ben bog ingen«

tunbc gaaet inb )(iaa en gremj^illtng af be ^orl)olb, ber ba»e

frcmfalbt t)iin ^()ilippica, og i l)t)itfe ben iffe blot maa finbe

fin jRetfærbiggiurelfe, men bDoraf bcné fanbe 53f tt;bning og (iore

^orticncjle er betinget. Soertimob gicv ^iin 5lnmclbetfe, forfaa*

»ibt ben iffe blot bruger Sigtet fem ^cbifet for l)øi(l intereé*

fante, men famme ut)cbfommcnbe 23ctragtningcr, Slfoeielfcn af

Uté poctijfe gortiene|ler og ^^cangler til en ^oyebfag ; og ba

bet turbe »ære gaaet abffiltige ^cvfcre faalebeé , at be ei noffom

^atte tagt^ægt paa bet, ber ubgicr 2;igtcté egentlige Sbarafteer,

faa »il bet maaffee iffe »ære uben ^"tc^'f^i'f/ i^fi> Siben af t)iin

tnere ceil^ettffe 53ebemmelfe, at fvcml)ceoe2;igteté politiff4^olcmi*

ffe Sibe. ^tet »i »ille foge meb faa ^^enneftvcg at ffitfere bet

93illebe, JTigteren giyer af 9iorgeé ncvrticerenbe fociale Sil|1anb,

»ilte »i faayibt, fem muligt , tabe barn fcly tale, og forbe^olbe

05 bertil at fnt)tte be faa egne 53etragtninger, fjané ^cerf bar

giyet oé 2(nlebning tii, ^

More magazines by this user
Similar magazines