Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

314

paabraget f(t et (»cert $(itf»ar, forbi be itU l)a»e qtjalt bettc

ll»cefeu i ^(Jbfeten, men I)at)e (abet bet fomme faawibt,

"2(t Stroppen crbentlicjcn l^ar et dit),

"®om ingen gibcr pvøwe etter rcffe;

*'S:^i berfor Un ben ^ierncrne foricffe

"O3 bri»c J^»er»ningcn i ^^pgb cg 23t?."

og ben bicer^e Op^Jcfttion, font nu ^ar »iifl fig 6fanbt ben pngrc

©eneratton, og t)»ié nforfagteile og aanbrigefte ^orfæmper

S3e(l)at5en er, bil giøre ftg »elfortient af fit ^eberanb, ^t)té ben

fan bvi)be be Sænfer, {)t>ori ^Vbcfen »i( fmebbe bette.

^'oa.'o nu fetoe t)ané ^^otemif angaacr,ba fan5(nin. t)er iffe

inbtabe fig jfiaa , ubfurligcn at bocumcntere 9f?etfcerbig{)eben af

be SSeffptbningcr, t)an gtør fine SQJobftanbere. |)Bab I)an ifær

reDfer nteb Satirené t)i5aéfe (2ye6e, og — om man ttif — mcb

(Spottene flærfe ^øtte, er bet ffiienbige SOJiébrug, ber bri»eé

meb be ^eUigfle bfanbt alie Siaonc, meb grif)eb og ^æbrelanb.

^ri()eben for|laaer og fortiener ben 53anbe iffe, i)oié 4i3annev

tmx er

''et ^Malterc» fra i?t;fet5 ganer"

og berfor abi^arcé »i mob iffe at (abe oé bef^iffe af bereé gel)a(t#

(i?fe, frampagtige (5ntl)nfiaéme :

"O føg ei ^xi^ih i)e>é en taagct @!are,

"Jpm ^raft er iM lamme 2lttentater,

"Og ^m6 a3egei(lring en foi-fiibt 5^»f^^i'ej

"J^r>or 2t)Um er meb Summefen for^i,

"'i^ecr ©erjl^eb griber

*'^aa §^unben af

alle kammerater

et »Uet ©rccrmcri."

^»ab ber maa forfliaaeé »eb bereé pfebeiiflfe J^emagogie , ber

^ar (angt mere ti(fæl(ebé meb S)eépotiémcné (53emcenl)cb, enb

meb ben cegte 9tepub(icaniémeé 2(anbéabe(, berom giber Ijaw 0^

et 53egre6, ibet Ijan tii SCffPeb fafter

"et S:if6ageWi£" J(>aci vJ^orben.

"Sn ©ee( fer 2i'ii^cr arrig er og ^eeb,

"(Sn ©eet er bare fer (Eommerccn meb,

"X^et ^ete ^crps er uben Zaft cg Orben;

More magazines by this user
Similar magazines