Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

oxu

S)i6fe 9?orjT^cticné Originarer er bet ^iJeI^a»en titxaaUv

"2ft ei (Seloflænbig^ebené 9?ocJ? fan rinbeé

"gorbi man ftbbev bier^et bag en 9^uuv/

"v^ocf intet (Srærb og ingen ^uglc rammer,

"(Saalibt fem @fot>en5 5"90 -^»'i!^ 53inge binbe^

"Zii ©iffci-^cben i et fncoert 5J5uur/

"^an rofc fig fem J^terre i ftt dammer."

Dg 1)00 oit iffe gioe l}am DfJet, naav ^an af fit |)icrtcé ^pfbe

utbit)ber

"^;i3t han et Tøfe oé fra ^erbcnéticet! —

"33?en er ter 2t»$Eraft i pert Diorges 5J3ringe,

"Og ut>en bet er SKetlcn O^arrerier,

"©a maae ^ané Sanfer ffp^e ut> fom 33ter/

"Sa fan ei J'^^^^^^ ^ettemuur f)am tt^inge.

"9??en [;»ab f)an føger mcb ten lette ^ingc,

"Sr ^^erbcncUipeté friffc 93?clcbier/

"2)er bringe ipiertetj gamtrf 'p^antaflcr

"Og glemte Strenge atter til at flinge.

"Og efter '^Men tit be fierne Canbe,

"^ocr npe ©ijncr i)am imøbe tinbrc,

"Sr Jpiemmct^ 5i3illebcr ^am mere flare.

'%-ib Soner ba cg garver fun fig blanbe,

"3)en frie ^iwfraft maa fig beg beoare,

"Og norffe Q3ccrfer gaac fra 9Zorge^ S"bre."

©aaoibt ^orf. , om l)i)ié S)igté Xenbenté og Xanfcgang

5(nm. I)aaber i)cb be yalgte (gtebcr at ()a»e gioet gceferue et ret

beffueligt 53illebe. S)iéfe ^prøyer »file tillige l)a»e fat bcm ijianb

til at IcTre Sigterene f iiTrnefulbc , liflige Sprog, {)ané florc

S)te|icrfTa6 t 53crfcbi)gningcn og fremfor alt bane forboméfrie

^crbeuéanffiielfc og aanbige Selyf^cenbigbeb

at ficnbe.

5lnmelbereu ^ar, iM ijan fugte at fcette fig

iiit) i, og

faa gobt l)an funbe at giengiye Sigterené Sbcer, mcb fulb 53e«

»ibft^cb giort fig ffplbig i ben famme d'cnffbigbeb, fom benne

»ijl ogfaa for fit ^cbfommenbe 'cii tiljlaae. Men iet ev faa

langt fra, at ben Oocrbrioclfe , ber fpnligen ligger i Sigterene

More magazines by this user
Similar magazines