Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

300

l}er eller ber, men at betl fun aabeubarer fig i ^cvfcenén»eté (lore

-^armoitie. S^erfor t)av S^i'gtcren Itret, naar ()an ffger, at ''tjan

er bfiub for benne t)bre 3?øre", tl)t benne er intet anbet, enb en

«Gtvfntng af ben gtorte fremgang og et SDiibbef tii »ibere ^rem*

ffriben, og 3Cnm. feer i benne t)bre 9^i?re i

rfgefaattet fom ben inbre

dlm, fom aabenbarer ffg f.(Sr. i "9?orgeéS)æmring'V t)(?ift gfoe*

bclige 53et)ifcr ^paa ben frcmffrtbenbe 5(anb, ber ftebfe frafti'gere

rører fig boé bet 53robcrfoff, fom l^an omfatter meb famme ^ioer*

(ig{)cb fom ben Stamme, l)»ortit [jan felo l)ører. — 2)Zen, fom aft

bcmcerfer, er Sigteté egcnttigeCSi'enftanb en Satire otierS'Jutiben^

53roftfivfbigt)eb, og i benne ^ar2)igteren ftffert fu(bfommen S'let,

^ortib og gremtib ere be to poetiffe Sfio[bt}otbere,

ben Sautte*

gavbi', fom iCseIf)aoen maafPee hin ^ar mebgioet f[t2)igt — "for^

mebctjl ^lerterneé -^aarb^eb".

3 bc tre linier, ^t)ori Unionen meb 2)anmarf ffitbreé, ^ar

^orf. natuvtigtiiié iffe ha'ot tii -^enfigt at iibtafe fin l)ete ?(n#

ffneffc om bette ^ort)o[bé Scsfen og ^ofger, og 5(nm. ffal ber#

for l)ctter iffe l}er gaae inb ifiaa en faa omfattenbe og yanjTcng

Itnbcrfcgetfe. ^mibfertib fan 5Cnm, bog

iffe ia\)e ubemærfet,

at forfaayibt ben33Zobfætning, fom Ubtrt)f fet "fremmcb (Brunb"

betegner, funbe fpneé at ^i;(be ben 5(nfTueffe,

at S)anmarf

l)aobe anmaéfet (Tg et^errcbcmme o»er3^orge,. og giort fig ffpf*

big i en Unbertrpffetfe mob famme , »iibe bette oiftnof »ære eit

ufortient 'Bcffylbning, ba begge Stationer faafebeé »are fammen*

fmcltebe tii een nationai ®ent)eb, at ber figefaa tibet funbe tæn^

fe« paa en egentlig fienbtlig SKobfætning mellem bene forffielligc

S;ele, fom man fan ffge, at 9^orbfranfrig tpranniferer Spbfranf*

rig, eller, for at tjælge etGrempet l)yor9?ai)nforffietlig()eben ^ar

»cbligcl)Dlbt fig, at ®nglanb nnbertrpffer Sfotlanb. ^an \>ct

berfor enb iffe noegtetv at ber i materiel ^cnfcenbe iffe giorbeé

faa meget for Siorge, fem for r^anmarf, eller cgentligen — for

6\icben{)at(n, faa er bette fun en ni?b»enbig ^clge af M inbtil

ben fen c (le Sib t)erffenbe ©entralifationéfpftcm, l)»ié ffabelige

^elger ifcer maatte blitie fclclige i be fra ben fcellebé 9?egieringé

Sæbe meft bortfiernebe ^ek af Canbet. Sigcfom bette ltbtv\)f

fan antageé at figtc til Siorgeé ^orI)olb til 5:anmarf, faalcbeo

More magazines by this user
Similar magazines