Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

321

fpneé bet fcfgcnbc 53ittcbc at betegne bete ^ovl)orb til 9?egienngcn.

50Jen otjfaa bctte tnbcl)ofber efter 5tnm.é Oi)crbci)iiénmg en for

l)aarb S^om ; t^i i Øtovge t)at)be Ifgcfaayef fem i ^aumarf og

fom i ben iievfie Xcel af bet cmige ®urcpa ^orcftfttingcn cm en

patriarrf}afff (Sti)rcffe faaet fltor SJJagt o\)cr (^emptterne, og bet

»Kbe t)oere ubilligt at fovbre, at SRegieringcn ffulbe 'ccevc minbre

abfoluti(ltiff, enb ^olfet, og at hen flfiilbe ^abe (Sanbé for betteé

frie ®eli)t)irffoml)cb ifsaa en %iii, ta bet felo iffe brømte berom.

5tnrøefberen troer, at bet 17be og 18be 5(ar{)ui5brebeé %h\olnf

tiéme er et Dcefentligt €eb i 53erbenél)iftoriené ftore tt^iflingé*

^roceé; men felo om man iffe »il inbremme tette, faa fan

ten norffe Cøtte tv^flte ftg meb, at i>m iffe »ar ben enefte 5?(?t)e/

ber "tæmmebcé til ^nbel^unb'V og bet maa i alt galb erinbreé,

at l)Dié bet er tungt, uaar Sanbeté |)ierte flaaer ^aa frcmmcb

Snub, faa er bet »iéfeligen iffe lettere, uaar fremmeb -^ierte

flaaer paa Sanbeté egen (Srunb. S^og berom nof for beunefinbe.

jetter iffe bcl)Ct)e »i Icenge at opl)olbe oé »eb be ^Betragt*

ninger, fom ^orf.é ^aarbe, men fiffert iffe faa flemt meente

S)om om (S^onflitutionené ^ibtilttcerenbe 5Sirfninger og (gtortl)in*

geté \)Mi uboifle ^cerb

t)ifl ^ar fremfalbt ^oé en^yer Cæfer.

21^1 l)»or uncegteligt \>et enb er, at be frugter, forfatningen

^ar haaxetf toilbe t)a»e »æret rigere, om ben felt) ^a»be »æret

bebre forberebt, faa loii bog het ft^gtigjle 33efienbtffab meb 9ior*

geé Xiljltanb fuune o»ertt)be felo ben meft 53antroe om t)iin

©amfunbéorbningé ftore ^ortrinligl)eb , og bet faa meget mere,

fom næflen alt ber maa anfeeé for formene 23cerf , efterfom

3*Jorge enbnu iffe fan op»ife en enefie flor og fun meget faa

»irfelig bpgtige ©tatémænb. 5ft nu 5S5el^aoen

iffe miéfienbcr

bette, fremlt)fer noffom, iffe blot af l)»ab ):)an ettere f)ar ffre»et,

men ogfaa af ncer»æreube ^i^t, — SJetop forbi ^an er en i»rig

^olitifcr og cegte Ciberal i»rer \)an mob "politiff gapfetl)cb" og

5Jtaal)cbené JSemagogie, og (igefom l)an af be norffe llltraé

ubffrigcé fom en fer»il 3f{oi)alijl, faalebeé t»i»le »i iffe )f!aa, at

l)an — {)»ié l)an le»cbe ^er — af »ore mob fatte Itltraé, »ilbc

forbfiimmeé fom en farlig J^iemofrat. S)a 5(nm. er inberlig o»er=«

tt)bet l)erom, faa ^ar \)an meb ^fæbe i ben €i)mpat^te, bet

More magazines by this user
Similar magazines