Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

322

anmcIbteS^i'cité Senbenté bar funfcct bos bem, ber ^oé cé anfeeé

fom uftvabemofvatiffe, feet et nt)t 53e»iié for, ^»or uretfærbtgc

te 53£"ffi)fbm'nger exe, ber jet)n(igcn gicreé mob bet libexak

^axtif bcr t)ar begt)nbt boé oé at retfe -^oycbet, btior ugrimbet

ben ^ri)gt er, byonneb SJtange fee paa tettcé Strceben. (Sr

bet faa, fom 5(nm. antager, at bet, be faafaftte norffe 3ftot;a*

lilier og bet, be banffe t'iberafe »iUe, i eet og aft er bet fefø*

famme , faa er bet nebyenbigt, at be , om enb fra forffi'elligc

(gibcr, maae mcbeé i famme -^Htnft, og naturligt, atbe, fom

Sfantébe^loegtebe, forene fig til et aanbigt ^^artie, til fo^Uebé

SJZobftanb imob begge ^jbevligbeber.

§Xnm. ^ar ooenfor faa uforbebolbent i)ttret i\n ©fcebe o»er

ben feierrige c^raft , boormeb 2:igteren mcb ^yeué^é »rebe ^i)it

pibffer be cfprnpftormenbe Zitanex, ben raa ^fiaturfvafty plumpe

Scnncr, at bet iffe fan mi6for|laac» , naar ban tit Sfutning

ubtafer fin Coevbeyiiéning, at ben Coerbrioeife, ber i ligger et

faabant Xigté ?iatur, ogfaa er ft)itlig

i \)en (Sfilbring, ^orf.

giocr faaycl af fin S^ccbftanbereé ^arligbcb, fom af bereéSfa*

beligbeb. Set fer fte er et reent factiff Spergsmaal, fom ber

iffe fan »ære af fynberlig Ijntereéfe ; men 3(nm. fan bog iffe

troe, at bet er meent for ramme 5ilt>or, at bine "laabne ^auner'V

ber fun alt for tåbelig bcere Siaabebené ^^ainemcerfe ^paa bereé

spanbc, »irfeligen l)a»e faa (lor 2)lagt, eller at ^orf., naar

Ijan flager ooer

"2it (Sfrigct bominercr os i Ørnntcn"

^ar tcenft paa, at bette

More magazines by this user
Similar magazines