Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

326

brager ^aa Øleifcr, for at forijinbe fft feifflagne ^aah

ocb $(b*

fprcbetfer i fvcmmebe Sanbc. ©n flig 5(f»tgcrfe fra en ftaaenbe

c^orm er »iftnof i og for fig f)eii^ ^rifedg, baabe fom 9?t)l)eb og

0»erraff clfe, men ben forfeiCer natuvngoii'é gaujTe ftu ^>irfning,

naar ben blioer til Mote og 33Janeer, ^toilfet ben »irfctig ogfaa

t)oé oé er (lærft paa 53e{e til at btioe, ;a ben er enbog femmen

tnb ^aa Sprifené (5nema?rfer ; faalebeé enber en fmuf Qt}il\ié af

ibt)aif!'erotif!e 2)igte i fibjle 53inb af 6()rifltan 5:'3intt)cré 3)igte,

falbet 2(nnette, bermcb, at ben fom bet fpncé faare (pffelige

«J(5gtemanb faaer et 23re», og pfubfcHg forlaber ^one og i^orn,

uben at man faaer minbfle ©runb at »ibe, faa at bet oyerlabeé

t(I Sceferen felo at giette, om ^aéfemangel eller en npe ^iær#

h'gl^eb er 5(arfagen. S)et fan »el Ijeller iffe ncegteé, at ben

gamle Opleéningémaabe i bet minbjle for oé 5)anffe t)ar noget

mere ^ilfrebéftillenbe for ttore ^clelfer;

»i bitte t)cUer fee ben

5perfon, l)t)ié ^amp meb Silfcelbet »i giennem !)ele'gortættingen

l)a»e betragtet mcb 2)ecltagelfe, og {)»em »i, naar 5)tgteren l)ar

forflaact fin ^onft, l)aoe ynnbet ficer, Icbe inb i en gob ^ain^,

enb mcb ffuffet |>aab atter tnmle fig om i ^erben, nben at »i

erfare bet 3JZinb|le om hane fremtibige @f iebne , l)»or»eb ben

ffilbrebe 53egioenl)eb tittige faaer noget ^ragmentariff,

ber »el

ftunbom fan fi)6felfiTtte »or ^^l)antafie ifsaa en pirrenbe 2D?aabe

for ^iebliffet, men bog maaffee oftere er oé ntilfrebéilittenbe.

Ogfaa ^er femmer 9iationerneé forffiellige (S^arafteer og Xænfe=

maabe i 53etragtning , t{)i biéfe ere jo »æfentlige Stormer i ailc

(gmagéfager. 9Jieb ben moberne €lutningémaneer fnnne f. (5r.

^ranfFmnenbene, ^eé htcm ben o»erecnéflemmenbe mcb bet let*

finbigere golfé (S^arafteer er ubrunben , lettere »ære tilfrebfe,

cnb »i 5)anffe, ber iffe faa nemt fnnne trofte oé meb ben S^roe,

at »or flaffclé^en fnart glemmer ben ^nr», gfiebnen l)ar gi»et

l)am, og inben fort Sib fxnbcr en npe ©ienftanb for fit -f)ierteé

^olelfer. Qn flig Oplcéningémaabe af ^ataflropt)ett er, i

§(lminbeligl)eb betragtet, iffe ret national for oé, og

bli»e tilfrebéftittenbe, naar »i albeleé flart inbfee,

»il fun

at ben »ar

neb»enbig, og at ben iffe fnarere »ar en ^ulge af S)igterené

^9)1 til at fclge en np 9)tobe, enb af 53egi»en^eberneé ©ang.

More magazines by this user
Similar magazines