Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

329

%mten bog fjaube 9?et, cnb mt, ba Ijait \?af(ev meUem Uitemaf

tmi; og eiibefig, I)t>ab bcr er bet 53tgttgjle, at Sopferen

iffe funbe

gi'ure ^orfatteven 23eet t)eb at fee Ijam i fortene og opbage f)an^

^eilfpif. din berimob vi)fle »i paa |)ot)ebet o»er ben inbfmugtebe

3'Jttmejler, og bcffage ben ftaffeB ffujfebc 53i(l)elm 53irnei> ber

atter maa flaffe om >f)aa ^etfer, og mob ^»em forfatteren i'ffc

engang ^ar »cvret faa barm{)tertig, at ti'ttcegge 1;^am et Otnbium

eller en ^onft, ^»ortiT l)an fnnbe fnt)tte ffg meb €it) og @ia?f,

og bertteb ftnbe 23erotigelfe, og til ^»ié »ibere itbbannelfe et ni)t

C)pt)olb i llblanbet fnnbe gi»e l^am ficerfommen €eilig()eb ; nu

reifer t)an bort font et pnfycerbigt SJ^enneflfe, paa ^»lé 53egne »i

blot fnnne trofte oé meb ben *i3iél)eb, at ban befibbcr et ftort

g^orraab af S;aalmobigf)eb ; og fpørger man, ^t^orfor \:ian biet)

plint faa ^aarbt, ba fuare toi : digterne ere ligefaa grnfommc

mob SD^ennefifene, naar bet gielber om at forføge 53irfningen af

en nt) ^onjlmobe, fom ^^i)fifevne mob ^reerne, naar be giøre

gabaniflfe ©jrperimenter. >— 17 18.

!Da jeg feer ibag af ^anff Stteratnr#S^tbenbe for i 5l^ar,

9?o. 15, at en 5(nmelber ftnber M "ubegribeligt" l)t)orlebeé

tcerbe ©foleré S)ifciple fnnne Icere S^t)bflf efter ben af nn'g for*

fattebe Xt)bffe (SJrammatif, faa maa jeg »el ftgc et ^ar Drb

l)erom i famme 33lab, l)t)ori benne meget l)aarbe S)om er bleven

fremfat.

Sieglerne.

5(nmelberen freml)cei)er navnlig S)ecli«atiorterne og ©enuéi'

^crfl om J^ecltnationerne. S ^

More magazines by this user
Similar magazines