Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

^4

har jeg »c?rct faa ^cfbig at bringe ^pé i en Sag , Ijyorcycr bcr

bibtil bar h'oikt et SJJerfe, og at befoare bet gaabcfiifbc Spcrgé?

maa(: ij'oah er ^vofitionéfcengbe?

5eg ter anfce bet fer gaynfigt og benITgtémceéjTgt

at mcb*

bele benne nye Jljcorie i et ^i^tab, fom jeg mi fan fevmcbe fom*

mer i alle 8fcfeinivnbé og mange anbre Stnbcrcnbcé -pænber,

ifær ba t»i ganffe mangfe et Xibéffrift for ^H)ifofogte og Sfolc*

unberiniéning ; og jeg feter mig faamegct mere opforbret

tit at

gioe en flig 93abbeletfe , ber bog iffe fFat hUt>e et 5tftrt)f af bet

i 5tfl)anblingen altcrcbe Sagte, fom jeg iffe blot fan berige

min tibtigere ^remftiUing mcb ncgfe oplpfenbe 23cmctrfningcr,

men tillige foiflarc et enfcft ^nntt (3 a.

og b. S. 121 ff.) )paa

en mere tilfrcbéftitlenbc SOuiabe, cnb forben.

Som bcficnbt labe be flcfle QJrammatifer og SJJetrifer fig

enten noie mcb blot at forta?(le, at en Sta»elfe »ar fang i

Grivffen og Vatinen, naar 2 donfonanter ftcbte fammen, eller

gi»e ben l)ciil ntililuvffelige ^orflaring, at Xaleoperationcrne

vanffeliggiereé beb flere donfcnantcré Sammenjleb, og at bev^

veb en Stauclfc nnbcrtiben fan bebcoe omtrent ligefaa lang Xib

for at nbtalcé, fom to enfelte Staoelfer. 2;ette c^h))cx

2i)bfflvTnb6 flerjlc a)ictvifer 5Cng. $tpel ocb Cvbene: fanft,

«pab|l 0. f. 0. ; l)ané 3:cbuction (3}tetrif 1 2:b. §. 308) l)ar jeg

intj'ert i min 2ffbanbling S. 112—13. 3}ien l)ertteb oplyfeé

fnn et enfclt og i be gamle Sprog iffe meget bi)pvigt ^^-^ontioné:'

tilfa?lbe; og l)t)or ntilfrcbéililfenbe benne Jorflaring er, ml

6^nt)»er let inbfec, ber crinbrcr, at (?onfonanter» Sammenileb

I)ar en h,oi\1 nbeti;befig, etter, rettere fagt, flet ingen proéobiff

^nbflt;bclfc i be nt)ere Sprog, ja at bcbbelte (Jonfcnantcr, langt

fra at gicre en Stayclfe lang, enbog ofte gicre ben fort, let

cg fcnor ; og enbnn blirer ben ftcrile &aate noplc)! tilbage,

nemlig, bt)orlebeé en fort SlutningeftaDelfe af et Crb, fom

cnber )i:!aa en 53ofat, fan i 'l>erfet bliue en lang Sta^effe, naar

bet folgenbe Drb begt)nber mcb to (Sonfonanter.

3:er er nniTgtelig noget Isilblcbenbc i ten afminbefige Xafe^

brug, at inbbele lange Staoelfer i naturlige O^cfattoengber)

og bcttirfebc (^ofitioné(i?ngber), t^i man fri(lcé bcri)eb let til

More magazines by this user
Similar magazines