Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

331

9Keb famme ^et fom f)int Ubegribelig^ebé * ©rWærutg of#

fentfig er fremfat, maa jeg aU\aa igi'eit ojfeiitd'g erffcere, at

ben ^aarbe ®om, fom implicite (tgger ben, er »bettfféh'g , og

at l)iin Sfitmelberé 9)iem'iig maa »cere grunbet i SØtangel af tiU

ftræf feftg S'i^ffgt t

^*^ ^^^ ¥^ f^» forbrcé , l)ttormcgen ^nh^

figt og Scerbom og S)t)gtigf)eb t}an ettere mueftgen fan ya?re i

53efTbberfc af.

(Boxee, ben I7bc 3uni 1835.

p. ^ o c ; t.

p. 0. |)ermeb bebeé fammcnngttet miit 5(f(}aubniig i ^anfi

litteratur ^Xibenbe for 1833 9^o. 8—9.

Slitmefberen tiUaber fig fertil at fcte et ^ar 33emcerfm'iigcr.

J^et er afbrig falbet I)am i'nb meb |)eiifpn tit ^unbjTaOcr

i tet

ti;bffe @^rog at i)iKe fammeiUigne ffg meb ^rofeéfor |)iort,

ber i en ^cefte af 5itar tjar giort bette ©prog tii fft ^o»eb(lu^

butm , og (i'gefaattbet at troe fig ffiff et til at ffrioe en dJram^

niatif beri. SØJen ba ber er faa SJiange, ber jTfutte og i)itte fcere

Spbff, at be iffe atte fnnne labe fig unberi)ife af ^rof. ^,,

maa bet ogfaa ucere anbre Særere tittabt at l)aoe en SDIening

om be ^øger, be ffuUe betiene ftg af !oeb bereé Itnberbiiéning.

9?aar ^rof. |). mener, at 5(nm. I)ar fremfat en meget f)aarb

^om cm ^ané ©rammatif, beroer hette paa en aJJiéforflaaelfe;

bet er if fe fatbet §(nm. inb at fcelbe nogen Xmx om ben , men

I)an ^ar fnn giort ben 53emÆrfning, at bet forefommer t)am

ubegriberigt, !)Oorrebeé 2)ifcipfe funne fcere naonligen ©enués:

Øtegferne og S^ecHnationerne efter ben. 5tt benne SJJening fan

»cere grunbet i SJZangef af tifftrceffefig Snbfigt i t)ttab ber bør

forbreé af en Sijbff ©rammatif, er iffe ganffe umuligt ; mm

Unm, troer, at {)an iffe er ben ®nefte, fom ^ar fattet benne

MenhxQf og, l)t)ié I)an itfe feifer, er ben afferebe fur fremfat

)(iaa ^rent. 5(nm. t)if gierne troe, at bet ©t)|lem, ^rof. |).

fufger, er grunbet i (Sproget, og at bet altfaa fan »cerc rigtigt

fra bet »ibenffabclige ©tanbpunft; men t)an mener, at ittc

More magazines by this user
Similar magazines