Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

332

5ilt, l)yab ber fra benne ^{"oe er rfgttgt, berfor i famme ^ornt

er paéfcnbe for S^ifciplen. S)enne fan fmx betragte '^orniUTreii

foin et ncbttenbigtOnbe, ber maa (æreé ubcnab, og ben ^3ram*

matif gi'ør Ijam berfor bebfl Xicnefle, font ffareft og fettefl Tærer

^am bet, l^an maa tære. Dm hen ber^eb fntgte ^rcmfttUing

bi)gger ^paa en oyerflabiflf ^rarté etter if fe , er ^am Ii'gegt)(bigt ;

Ijan Bil Icere ^ormfæren for »eb -^icfp af ben ert)yeryebe ^unb*

ffab at fnnne fcefe 5?øgcr i bet fremmebe Sprog og for , t)»ié

I}an fommer faawibt , at fnnne ffri«e bet. 3(t ber gi»eé '^7im>

ncffer, ber intereéfcre f[g for formerne t og for fig fcl», 'oii

itu falbe ^am i'nb; i bet 3}(inbfle er ber bfanbt t)nnbrcbe, fom

lære et Sprog, t)i|^ iffe een, fom fommer faaBibt, og for benne

6neé Sft)fb bur man iffe forfumme

be 99é Xaro. S)et fan

iffe ^ielpe at fige en S)tfcipe(, at bet tt)bffe Sprog fun f)ar

2 5)ccfinationer, naar I)an beénagtet, ifafb l)an er iftanb til

at ftnbe 9tebe i be mange ttnbtagelfer og 3(f»igelfer, faaer om*

trent 8 S)ecfinationé^3.^aabcr nb. ^an er bebre tient meb,

at man \ivax oifer t)am be 8 53ciningémaaber og berncefl, em

man ftnber hct paéfdigt, fcerer ^am, t)»or(ebeé be fnnne rebn?

cereé til 2 ^oDcbffaéfcr. "5(t ben, ber inbbefer gobt, nnbcv#

Bifer gobt," er en Spiegel, {)tiié Sanbf)cb 2(nm. ingenfunbe er

tiibaieliQ tii at inbremme i atte iSiffæfbe; i bet 9Jiinbil:e becb

I)an, at ber tif en gob Itnbcrtiiiéning nbfræ^eé abffittige anbrc

^•genflFaber, faafom ^farl)cb, Spbeligl^eb eg §or(taacngl)eb.

^Dab bet flemme ber, bie, baé angaaer, Bceb 5(nm. nof,

at bet iffe let laber fig fcere, og \:}an briller fig iffe tii at be«

flemme, {)t)orIebeé man ffal orbne (^enné ^ 9?egferne , for at be

meb minbft 5Sanffefigf)eb fnnne færcé; \:jan Ijav fnn fagt, at

l)an iffe begriber, l)oor(ebeé 55egi;nbere fnnne Tære hem efter

^U-of. ^.é Opjlitting. «Sfot ben Omftoenbigt)eb , at-be 33 @n=

belfer, efter l)»i(fe ^iunnene fnnne bcftemmeé, ere opjlittebe i

afpbabctiff Orben, gier bet nceflen nmnfigt at bcl)ofbe bem i ^w

fommcffcn; naar be, efter gammel Sfif og 53rng, yare ^en#

ferte til be tre ^ii?n, Bare ber 3 9?a'ffer at fære ubenab, og

faaicbeé fnnbe i bet minbile |)0Bcbregfcrne nbcn flor 53anffelig*

l)eb erinbre^. ^if ^rof. ^, mene, at tct fan oBerfabeé tii

More magazines by this user
Similar magazines