Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

334

Ijav bertteb enbttu ben »cevfle Sti'tttng : iffe 5lftte cve faa biUigc

at inbremme, at i)an af meget agttxvrbigc @runbe ian cnffe at

forf»are jTne engang fvemfatte 3}Zentnger; itk HUe I)a»e faa

megen ^»ff^'f ^f^ for Sagen , at bc cnfFe at hevc ben bruftet i

fængere Si'b fra forffieltige irfntng af gpjl: til at l}at)e 9iet og

IKpfl til at tH^aae at l)aye fcKet.

Smebené bt'éfe 53etragtntngev »iftnof ofte funne af()otbe en

forfatter fra at befoare en S'Jecenfion, ere ber bog to S^tng, ber

fnnne bortrpbbe bet 93Jejlte af biéfe 23etcenfelig^eber og gicre bet

mnd'gt at l}o(be Striben ii^aa ben ^ei, i)Oor ben ber bliee: biéfe

to Siiig ere humanitet og 53iUig^eb t)oé 9tecenfenten, ^efinbig*

l;cb og (Sanbl)cbéficerlig()eb l)oé forfatteren, ^^laar biéfe for#

enebe bort»ife al 53itterl)cb og Cibenffabeh'g^eb fra S)ebatterne,

ber ba fnn beilaae i en rotig llb\)ifftng af begge partere ©runbe

for bereé 3}Jcning, meb fornuftig Snbrcmmelfe af »irfcligen

begaaebe "gfifr ba fan en faaban Strib fnn »cere gavnlig for

Sanbl)eben, og bur »cere enf)wer gæfer, ber intereéferer fig for

Sagen fog fun for faabanne fan man ffritte) »effommen og ficer.

^bet jeg nu yiUigen og meb et oprigtigt ^ierte tiUcegger

ben anonpmc forfatter afben i S)anff ^iteratnrtibenbe

for 1835 dlv. 2 — 6 optagne 9?ecenjTon af 2bet 53inb af min

Itbgai^e af S^i^ben l)ine oaennceonte ©genffaber, bif jeg fnn

opfplbe ^etfcerbigl)ebené ^orbringer imob ijam, tiaav jeg

i bet

^cfgenbe (Irceber at i)ife be to ©gcnffaber, jeg forbrebe af %ovf

fatterne; og i bet minbjle ffaf jeg iffe meb 53ibenbe flfrit>e 9ioget,

ber jltriber mob bem. 3?ec, ^ar bebcmt mit Strbeibe meb en faa*

ban @rnnbigl)cb og SagfunbjTab, nnberfaftet bet, fom {)an feto

ftger, en ubførfig og maaffee jlreng, men bog tilliQe faa roHg

og billig ^ritif, at jeg forfiffrer l)am og Gnl)Oer, at en faaban

53cbi?mmclfe albvig ffal 'oæve mig nyelfommen. ^len efter benne

©rfliTring ()aabcr jeg nu ogfaa at l)at>e flillet min 9?ce. og mig

pvia bet Stanbpunft, bbor jeg onffer at ^Mtblicmn ffulbe fee

oé : og jeg l)olbcr mig oyerbet)ii|l: om, at man ei i)il forto'nfc

mig i at jeg iffe frafalber min SOlening, ber IjDor jeg ci inbfeer

More magazines by this user
Similar magazines