Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

335

bcn6 ltrigti'gt)eb^ men til nogte af S^lecé Ubfættetfer fnattet

33?obbcmoerfm'ngei> bcr cuteu ffutte mebbele Oph;éiuHg om cnMte

Xing »eb min llbga^c, ^Dor eit faaban fi)ntcé nøboenbi'g, etter

og forfwave etter fuppfere 9iOter, I}i)or»eb SHec. Ijav ubfat 9?oget,

flunbom ttife, at ©ageit i et^yert S^ilfcerbe fan feeé fra mere

enb een ©ibe, SOZen for at fpare en iint)ttig og trcettenbe ©ien*

tagclfe, »il jeg flrar l}er 6emcerfe: I)»or jeg nieb 2auél)fb for#

bigaaer en 53cmærfntng af SJiec, ber ffeer bet i be flcfle Silfivlbe,

forbi jeg 'ganjTe inbrømmer Stigtig^eben af fomme *), i nogfe

forbi be angaae t»i»Ifomme (SJicnflanbe og ©teber, t)ttorom ingen

af oé er ganf!e paa bet S'Jene , og ^»orom jeg ei »ifbe ^a»e

©tort at tilfcie til bet i S^ioterne ©agte. '^cq pi( forrcjlen fe(ge

ben Orben, Øiec. ^ar »afgt.

9^ec. beflagcr ©. 45 at jeg i ^ortafen tit 2bet 53inb f(et

iffe l)ar talt om ben S^tptte, fom Scererne muligen fnnbe t)a»e af

min ltbga»e, og mener at benne itU bnrbe anf(aaeé alt for fa»t»

S^g maa natnrlig^iié »cere 9^ec. forbnnben for ben ene ®eel af

benne ^Bemcerfning, ^»or»cb \)an tittige ^ar taget mig i ^orfoar

imob ben anonyme ^fJec. i $l)anff €i tteratnr ti be nb efor 1831

9?r. 24. ©runben ti( min S^anét)eb »ar ifa?r en maaffce

utibig §rt)gt for at bli»e anfeet for at gi»c mig SJtine af at

ffriye for be Særbe ; maaffee f)ar og \)iin ^ec.é S)abe( mig ube*

»ibft nbc»et nogen 3nbflt)be(fe paa mig : t^i jeg beter forreften

ganffe ^ec.é Stnffuelfer af benne ©ag i 2Uminbe(igt)eb. S^toget

Cignenbe funbe figeé om hen minbre ^i)ppige literen af n^ere

©frifter (©. 53) i bette 33inb ; men Ijertit Ijar bog ifær SOlan^

gelen af 33øger, fom 9?ec. formober, »ceret |)0»ebgrunben.

©. 48 bcmærfcr ^ec, at jeg tii 11, 529 ^ar anfurt

@njiatt)ii Orb efter ^ei)ne, ber l)ar ix ztjg dwånmg 'rcqoayayovTsg,

mebené ten nt)ere ltbga»e af ®uflatl)iné ^ar ix tov

8vvå(iu 1TQ. J^erimob ^ar jeg nn ^ntet at fige, og jeg bnrbe

*) S^ogte SBcmcvrfningec ftf SHic, tnbcF)otbc Siltæg tit niine 9?otct

09 ^outolfningcr, [om SKcc. opfttllec »eb ©iben af nunc ubcn at

fovfaftc iJtéfc: for begge JDctc t)i«c Cccfcrnc Itgcfoin jeg mit-

More magazines by this user
Similar magazines