Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

340

ab^iflige af mine SfvQumcnter fuitne afeifeé, ntaac fovlebeé til

at antage ogfaa be toivfelige 5tvgumenter for 6eti)bningé(i?fe.

3Jteii bet niaatte ba Bcere meget tanfelufe effer ffiubeéfcfe Sæfere,

ber faatebeé bare fig ab: biéfe "ttivfenge" 5frgumentcr bliae

bent jo bog ligcfaa »et beftenbte fom be "6cti)bningéføfe," cg

t)yorfor ffnlbe ba biéfe mk mere ^aa bent enb bine? ^cq fait

iffe troe bet, cg jeg anfeer enbnu benne 9?ec.é Som for altfor

I}aarb. Si^tin'gt har 3j,f- , a jeg ^cntebe mit ^rrgu*

ment, cg bet, ft)neé mig, nben at 'V.^: gen i ltti)bengl)eb mine

£)rb gat) l)am 3(nlebning bcrtif (f. (?r.. 7, 8 cg 10, 547), —

©nbcligen gier i^ec. mig (v5. 61) en ^ebreibelfe, fom jeg tif^«

ftaaer, jeg iffe ba»be »entet: l}an mener nemfig ''at jeg flaaer

ficerft om mig *) meb Orbet ineptus, og iffe betcenfer, l}yor

"

libet Sfiefbéorb »eie i en i)ibenffabe(ig Itnberfegeffe ; l)an ijen*

»ifer berfor til mine Obss. (2.112, "{)»or man i Øiotcn ul finbe

en ffii?n Samting af Uqaemécvb." Gn^»er, ber feer biéfe Orb

uben at efterfee (Stebet i mine Obss., maa troe, at jeg ber bar

brugt bitire Crb cm anbre Sfribenter, ^»ié SJZeninger jeg,

naar be flrebe imcb mine, ber angreb etter »eb et SJtagtfprog

forfaftebe : men ber ftaaer intet Crb af Sfigt.

(Slutningen fufgcv).

*) et Ubtr^f, ber ftaacc i fflZotfætning til SRccfnfcntcné cHcré \aa

bumane Zom.

SfJettelfer:

©.2958.6 ncbcnfra. ^or loo et fen é 1. Jor tooctf cré.

— 300-2. for bigoo Sorfattecc t. f)Oé begge gotf.

llbgltjen og forlagt af 5(ll^r. oci^cIiIt, Untoeifitct6;95ogtn>ffer,

og 3. J>cifl;mami, Giev of beu ®Plbcnbali!e iBogfjanbling.

More magazines by this user
Similar magazines