Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

344

beit, bet bcflemt bar, y.ifjiaTrjrtiQ , "Sit bcr (ii?bcr ^ofbctter,

"

I)t3or bet faa enb ffeer. Saa*

faller ftg meb |)ot)ebet iteb ah ,

lebeé forcfomnicr hzi ^f. 12, 385. 16, 742 {{pxiUi eteb s«ec.

^ar gtort mig cpmc^rffom paa); og Ob. 12, 413, bet enc|lc

(5teb, t)»or 55et. 3)t)ffer f)ar 9ioget for ffg, er ben flet

ncboenbig, ba ben fcebDauh'ge 23et. gioer en Iigefaa gob ?.^(e*

ning. 5(f be ©amfe ere og fun et ^^ar falbne '^aa benne ^or*

f faring. — Xif 7, 166 bai^be jeg fagt , ai i 'Ewalio^ urSosi-

cpovt/j be to fibjie Stgttclfer i bet fcrfte Crb »eb SpntsejTé nbgierc

een. S'iec. bemcerfcr berimob, at £)rbenc maae tænfeé at bannc

en ^rafté , ba t iffe fan bannc nogen Sipbtong meb en efter?

tf fe

føfgenbe l^ocaf, og benoifer til ^effer 9tnccb, ®r. 2. ^.801. 28.

Øiec. gaaer bcr nb fra ben ^ornbfcTtning, at l^oca[crne »eb 2i)?

nijefié altib banncbc en bfanbet ^t)b (2;ipbtong) ; jeg anfeer meb

^uttmann (6r. 1. §. 28. 2(nm. 14. fammenf. §. 29. 5(nm. 8)

benne Sag for meget t»i»ffom; jeg troer, at bcri fanbt megen

1>i(faar(igbeb Stcb, og at be Iigefaa ofte nbtaftc^^ »eb en Sam*

menflcifning formcbcfjl en bnrtig Ubtafc, bsoroeb ingen 2;ipbtong

opftob (fammenf. be Spnijefer, ?3uttm. anforer 1. c. og Spil^ner

de versu Horn. p. 181). 9JJen l)»>^vfebcé man enb bømmer

berom, Ija'o'oe tct »ceret at enffe, at 3tec. ba»be nærmere ub#

»iffet og begrnnbct benne fin JJtening. ^^aa bette Stcb fan

man »ijlnof (fom 53nttmann, 2l}ierfcf) og Spii^ner »ilfe) f)iefpe

ffg »eb at antage Spni^efen at finbc Stcb »eb o) og å, faafebeé

at Orbne nbtaftcé fom »eb en ^^vrafié: men jeg feer iffe, \:)'oa'o

man »inbcr ber»cb og b^Jorfor man »if bet, ba man bog paa

anbre Steber antager, og maa antaQC, at i banner Spnijefe

meb en efterfcfgenbe ^ocaf. (Sllev b»ab »if 9?ec. giøre »eb

Steber fom: fan 8é tig 'nQO':idQoi'&a nollog aiTttiu y.o).m>t]

^l. 2, 811. 21, 567. iivnog drfioio ^i. 2, 415. AlyvTiTiag

Sf. 9, 382. 'latiaiar 3f. 2, 587?*) ? - 7, 298. 5)et er ba iffe

*) mm^i fletc ©rcniptct finbcé ^oé Sf)icrfcf} ®r. J. 149. SOJatfjiå

®r. 1. f. 36; fcc ifar epigncr 1. c. ^ag. 181—188. Gftct min

SKcning cc : ^k^^ faabannc ©tcbcc næpcn en Gonfonant (famml.

©pigncc ^^ag. 187 09 t>«rwann de emend. Gr. Gr. 1, 8),

More magazines by this user
Similar magazines