Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

350

maalTec bog iffe engang aUeycgne ^ar opnaaet). 5(nt)re fltrffbc

efter benne i?eb at bruge mange Sntcr^ninctionétegn, men bette

frembringer Itgefaa megen ltti)beligt)eb og ^ar

beéuben anbre

©runbe imob ffg (at »i i 2(lminbeligt)eb bruge for mange ^om*

maer, cre toi'il be glefle enige om). O»erbeoiift om ltrigtigt)e*

ben af bette fc?b»anfige gi) (lem ^ar jeg ^cr og i et ^^ar anbre

^Bøger brugt færre ; mm (S-rfaring og ©ftcrtanfe ^aoe »ii|l mig

^auffeligljeberne ber»cb, naar man oif »a?re confeqaent. SOien

jeg troer na?jlen ogfaa, at man burbe opgioe ©onfeqoentfen^

og giere 2t)bengbeben tit ben cne|le goa, tt)i ben er bog ^Of

ttet^ciemciet Sette bfe» ba aUcxehe en 8Iagé ©onfeqtienté.

JRanberé, ben 20bc ^ai 1835.

£. S' 3 tigere le ».

•SRcccnfentené Suar.

3eg I)ar giennemlceft ^r. SJJagiftcr 3^ngerélei)é Stntifritif og

I)ar fun ^ibet at bemcerfe beb ben. ^eb enbecl 8teber mener

jeg , at oi nu begge l}at>c ubtatt »or aJZening tiljlrceff elig for at

funne ov>cr(abe S)ommen til SCnbre; om bet, ber er afhængigt

af fubjectioe 5(nfifuelfer, faafom l)t)ab

ber bcr mebbeké eller

itfe mcbbelcé tii S;ifciprenea 53rug, fon bet iffe nptte at biépu#

tere ; anbre »^tribfipunfter (f. (Sr.

More magazines by this user
Similar magazines