Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

352

10, 547 fpa( jeg urigtigejt l)aye opfattet bet, ^ttorom %aUn et

og t)Oovfra Ijan ^eiitebe jTt 5(rgiiment; I)OorIebeé jeg ba ^ar

nti'éforflaaet t)am, ftgeé iffe, og jeg »ccb bet iffe. — SØJin 0»er*

foetteffe af Drbet ineptus ^av gi»et pr» 3. ?(nlebm'ng ti( cit

Iiug»i|liff ltnberfi?gel[e om bette Crbé 53ett)bning; t)aii funbe

enbnu nemmere t)aoe ()ent)ii)l: mig tt'I en Drbbog, t)Oor jeg »f(bc

^aoe fiuibet mange 0»erfcette(fer beraf. Sil Saf for ben mig

f)er mebbeelte Itnberttiiéning Dit jeg mcbbefe -^r. 5. ben 53emærf«

ning, at ben, bcr »if brnge et Drb, fom fan gioe Sanfen faa

mange 8d)attenngcr fom ineptus, maa for|laae at brnge bet

meb ^onjit, naar t}an 'oii nnbgaae at miéforjlaaeé ; allcrebc

ben Cmjlcfnbig{)cb , at ogfaa en anben 9?ecenfent (50J. f . 2iU

10 53b. (S. 586) ffat l)a»e mie^forjlaaet famme Crb I)oé t)am,

bnrbe Ija'oc bragt t)am paa ben Sanfe, om bet iffe maaffee bar

muligt, at i)an iffe I)a»be brugt bet mcb ben fornobne Opmoerf*

fomt)cb. S^i at l)ané Scefeve ffutte bcbanble t)am fom en ^Taé*

fifer og »eb at fammenfigne forfficKige ©teber føge at ubftnbe,

i t)t3ilfen SJtening \)an l}ar taget Crbct, »il l)an »e( iffe for

§({»or forlange, ^orrcjlen er iict faa, at @nl)oer l)ar Sott til

at bruge faa ilærfe ltbtri)f, fom \)an for fig fcf» fan forfyare;

men I}an maa ftube fig i, om iffe 5tlte bitfige l}ané 2)Zaabe.

2(ngaacnbc Orbet uqvevt/jq tater ^r. 3. faatebcé om

Orbeté bcftcmte og fcebbanlige 53ctt)bning, at man ffufbe troe,

jeg t)at)be røbet lloibcnl)eb i en meget befienbt Sag. 3)ien jeg

er nær »eb at troe, at ):jan »eb ben fceboanlige 53ett)b!'

ning {)ar meent ben, ber nu fcebbauHg ftnbeé i Drbbøgerne;

t^i ^»ié iffe %lt bcbrager, finbeé Orbet iffe ubenfor be |)omeriffe

S)igte, og tii biéfe referere alle Sei*ifograpl)er fig. Set gaaer

altfaa mcb bette Drb fom meb faa mange anbre |)omeriffe, at

man maa giette fig tii Mé ^Betpbning ; og ^enfigten meb min

Siote oar ncevme|l at giøre opmcerffom )(:!aa, at man iffe bør

tale mcb afgiort *^iél)eb om Sing, om t)»i(fe ingen 'iJié^cb er at

ert)o(be. ^eg bar forreften benuvrfet, at bet er muligt,

at 33e*

tpbningcn S)i)ffer iffe laber fig be^ife, og jeg tifføier nu, at

bet er mufigt, at man bar antaget benne 53cti)bning, forbt

dnvevrtjQ fj)nteé at h'guc urinator. — ?(f ^r. ^.é ',^orffaring

More magazines by this user
Similar magazines