Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

353

af 18, 376 Iffre m, at ^ept)mftoé ^abfce jTg etXempeT )paa

Oft)ttipen, ^jaa l)»ié ltbpt)«tning l)an arbeit)et)e. — l^et) t)ca

lævhe dUte om ^aQj'ioQog l)ar bet tmi unbret mig, at ^v. 3. l)ar

troet, at faa bcfienbte Xing funbe »cere iibcfienbte for t)ané

sRecenfent, fom f)au bog ttUægger ©runbigtjcb og Sagfunbffab.

Xen eragé Dprpéninger trojugte jeg iffe tif; men naar t)att

meb J^amm mener, at ben trebie ^e^ f!u(be brugeé fom

Øieferoe, t)if jeg tffe beftemt paaflaae, at {)an t)ar Itret. 5)og

forefommer bet mig, at ben, naar ben ith ffnibe træffe meb t

53ognen, fun bet)Uttebe

at yære bunben meb en enfelt Sine eller

«Rem, og at bene ^alb itU fnnbe bringe be aubre |)ef!e flort i

atorben Or. 8, 86 ; 16, 470). Ogfaa fan bet bcmoerfeé, at

5(rf)iaeué, bcr t)ar to ubcbetige ^efle og alt^aa ith funbe fomme

i bet S;ilfcerbe at mifte nogen af bem , bog brnger en TiagijOQos

(16, 149 fgOr og at ber intet (2teb forefommer i be ^omeriffe

Jl)igte, ^Dor en 9ftefer»et)e(l fcetteé inb. ^e( tteeb jeg, at ben

trebie i |)e|l 2(fminbeng{)eb iffe trcef fer meget ; men ben letter

bog (Stangt)e|^eneé Strbeibe* — ^m'o 9, 404 ang^aaer, »il jeg

bemcerfe, at om ^v, 5. enbog iffe l)a»be SJhUleré 5(rrf)dolo?

gie, t)a»be l)an ganffe »ijT: Slbgang til bet af mig citerebe

sølaanebéffrift for Sitteratur7(2.518; l)a»be l)an efterfcet bette

©teb, fnnbe I)an l)a»e fparet fig fin 35emærfning. Itbttifle bette

^nnct ber t)il jeg iffe, men citere be Steber, {)»orpaa ^orflarin*

gen bygger: Hom.Hymn. in Apoll. Pyth. 116 sqq. (=:Hymn.

ApoU. 294 sqq. Wolf.) ; Steph. Byz. s. v. jElqoi; Diodor.

Sic. 16, 56; meb ^»ilfe @teber forreften ogfaa ffal forbinbeé

ien ^nnbffab til be ©amleé S;{)efauroi, fom er erf)»ert)et »eb

jiyere Øieifenbeé Itnberfegelfer. Dm |)r. % \)m »il ftnbe

beftemte l)iftoriflfe ©runbe, »eeb jeg iffe ; men ben af ^am for*

f»arebe gorflaring er i ent)t)er ^enfeenbe fimpel: l)»erfett

nogen S)igter eller nogen ^rofaifer »il i noget (Sprog falbc )iaa

at ftge, at mange (Sfatte ere inbcnfor ^nfeté S)urtærffcr,

ttaar )ijan mener, atbe giemmeé i ^ufet; tl)i^ojlbarl)eber pfeie

orbentlige^-olf iffe at fafle l)en

ab®nl»et. Ut ©fattene inbc^

flntteé af S)ørtoerffeIen, er albeleé urimeligt. — %ii

9, 534 fpneé |)r. % m at f)a»e opgivet Un Sbee, at ^aXvaia

More magazines by this user
Similar magazines