Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

|l ri n f k

foi; 1833.

Ni 23.

{ 2)anmarf og ^crrugtiømmcrnc.

S^pc fortællinger af forfatteren til "gn .^»erbagés

^iftoric." Ubgmne af Sol)an 2ub»ig ^eiberg.

^ørfte S3{nb. ^iøbent?a»n 1835, SRei|et. 300 @. 8»

Jfottetten @tt ^»erbagé # |)if!orfe t)ar, ba ben fgten traabte

frem for €t)fet i ©elflfab meb en Secl anbre @øbffenbe, ^»oraf

et ^ar ottergif ben i (Sfienbeb, ntcbené anbre (iobe langt til^«

bage, gi'oet Scfenet til en ^Reaction t »or Siteratur, etter, fom

5(nbre l^ellere Mbe bet, giort ©poclje, og fra ben Xib af er

3f?ooetten bleven ^nblingépoc|Ten ^oé oé, og »ff »entelig enbnu

i nogle Slår f)ceobe ftn ^nfeelfe og gnbeft, inbtiT en fraftig

53inb begt)nber at blcefe fra en anben ^ant. ^»or grunbct,

naturlig og elffocerbtg enb ©Iceben »ar oDer be fortrinli'glle af

^ine 9?ottetter, faa fpneé bet bog, at man i fin |)enri)fMfc

berooer iffe ^ar betcenft, at »or €tteratur fra celbre S)age ^ar

noget Signenbe og bet l)i?i(l ^ortienftltgt at o))t)ife, og at man

itte blot l)ar fat bet gamle Snbenlanbffe i nforticnt Sft)gge, »eb

at ^rife bet 9?t)e, men enbog roeft bctte paa fremmebe gitera*

tureré ^efojlning. ^an ^ar rigtignof inbfeet, at benne Jl)fgt*

art »ar begrunbet i Sibéalberené (S^arafteer, og i'ffe et tilfcelbigt

^()cenomert, mm man l}ar glemt, at en celbre frebelig $£ibéalber

l^er i Sanbet frembragte lignenbe frebelige ^onjKprobncter. 9Jogle

C23)

More magazines by this user
Similar magazines