Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

åXsyuvog og ålyeivog, xah'jZcoQ og y-XijtojQ, Tqlv^ov og ijlOovj

be Tæitgere former af bi'éfc Drb cve ubentoiot fnarere at betragte

font be meb ben ce(bre ttbtafe røeve otiercenéiiemmenbe '^ormcv,

cub font former, ber for ^erfeté ©fpfb ere ubtrufite (gebcl)nt,

fom ^^aéfott) fafber f^if) *)» ©ffge 53iftaoerfcré ^Jroéobi'ffe ^nb*

fli)berfc »ar en (Sebfefge. 2)Jeu nu rfggcr bet i ©agené 9?atur

og rtabfcejleé af ©-rfaring, at Itbtalen foranbrcé i Si'berneé Se^.

@r ben famtibtge Itbtale af famme Siationé 53iergfoIf og 5)a(«

boere forffieltig, faa maa 5C(t, ^yab ber fan i'nboirfe •paa en

Siattoné 6{)araftcer, ogfaa ijttre [m 5nbfl't)berfe )(iaa (Sprogeta

Itbtafe; bet er berfov ganffe fanbfi)nftgt, at be omtafte ^baftt^!

ijofafer t)oé ©rceferne mcb S:tben fnnne {)at)e taU en S)eel af

bereé Spbefigtieb, ja at be i mange 2^tTf«rbe reent ere for^

trnx brama?

(»nnbne, ffienbt (Sangen og ifcer S)ecIamationen af

ti^ii^ altib »erfTftcerebe ^^oefte fcenge maa ^aoe ^o(bt ben gamfe

Itbtafe, paa t)t>i{fen 53erfebi)gm'ngen beroebe, i |)ce»b og

SUitnbe **). §(nafog mcb benne ^orfofnben af ^aroyofafen er

ben attiflfe ^(afcfté ftore 2:t(bøiengl}eb ti'f at contrat)ere ©tat)er#

fer, ^oiffen igten er analog bermeb , at ben bannebe 9)Janb ^oé

oé bruger tangt færre ^aI»t)ofarer, enb "azn Ubannebe etter

23arnet.

^otber mm |)i)pot{)e6 (Stif , "i^a maae, for (Irar at onførc

et (Srempef, be gamfe ©rcefer, for f)yem ben ncefljTbjlte 8ta^

yeffe af Agamemnon oar tang, iffe ^aye ubtrpft benne Scengbe

t ttbtafen "paa ^zn SØtaabe, ^»orpaa »i betegne en flig Scengbe

Centen Agamehmnon etter Agamæmnon), men vX>ta{t Orbet

mcb et ganffe fort e foran ©nbeftayetfen (Agamemenon). Wmx

I)eraf feer man tittfge , af ^»ab 53efTfaffenl}cb ben faafalbte ^o#

fttionéfcengbe yar. ©et er nemlig iffe ben foran to Sonfonanter

ftaaenbe (Sta^elfe, fom bliaer lang, tl)t

i faa %a\'Q maatte jo

*) 2Cf be onførtc (Srcmptcv feer man titlfgc, ot ^alewofolené Ct)b

fon f)a»c "occxit forfticnig.

**) 3 min 2(f^anbtin9 ©. 118 ^ac jeg gtort opnicerffom faa en

anben 2(ffnbtnng of ben græjTe llbtale, nemlig tiw graboife

gorfoinben af Djgauima, og paa et (ignenbe ^^Ijoenomcn i

Sanffen.

More magazines by this user
Similar magazines