Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

360

maatU nemlig eUeré ombcOc en 2)cel æltxe baujTe 'g^ortceUuigcr,

for at funiie paraKt-Iifcrc bent meb be nt)c, cit ^^avattcl, l)»ié

03t;Ibtgl)eb Sngeii t)i( fuiuie bcjlribe, imar Xafeu bfot er om

^^faéfification og iffe om *I?ctvbi>, t\)i ogfaa fra celbre S^age l}aye

t)i gortæUtngcr, fom ere voettffe, fficnbt ^-orfattcrne fc(» falbte

bem ^rofaiffe, og mcb Ugefaa fulb ^et finme falbeé 9iot>tUer

fom ^v>crbagél)ifton'ernc.

%H benne ^laéfe regne i)i tilbede 2^obeé Xre S^ageé

^cenbelfer, en albelcé glemt 53og, og bog ffrcuen meb inbta^

genbc gett)eb og Sune, en fanb ^»evbag^4)i|lorie , fulb af uu;«

ber()oIbenbe Xilbragelfer, l)entebe fra 3)atibcn ; bernæj^ a^fiU

lige af 3?at)befé gortoeKinger, og fornemmeh'g ^^rufeé celbfle,

inbcn bet bleo en ncej^en flaaenbe SOZaneer l}oé Ijam, \)d\l at

bvoefe »eb 9?cebfeIéoptrin og at male Si'beté 8ft)ggeftber; af

faabanne ^ftooeUer »ide »i blot no?yne: g-abbergayen, ^ierter*=

tame og "goftæUingerne i ce|1(}etiiTe ^orfeg. 53t u^æ^jc ifær

biéfc, forbi be figefom »or forfattere ^ortcellingcr l)a»e bercé

Stof fra bet inbentanbffe ^»erbagéri», og forbi be iubcl)oIbe

eufcfte 2riTf, l)»orom »i minbeé i ^»crbag6{)i|lorierne, l)»ilfet

maaffce er en tiffcelbig ^tvnbelfe, maaffee u»itter(ig ^cminif

fcenté. 5tt biéfe v^ortivUinger ere glemte, er intet Itnber:

"aarégammel (BtaH er en gpfelig XitiQ,'' og bereé forfatter er

i Unaabe, bforpaa man »e( iffe bel)c»er bebrc 23e»iié, enb at

be SRomaner, t)uor»eb ^rufe t)ax »unbet et bcrcmmeligt 3fiayn

i Xpbfffanb: Spy 2Car og STtorbiere, neppe l)aye funnet ftnbe

en gorlægger i 2)anmarf, l>»ilfi-t man maa flutte bcraf, at

^Papiret og S^rpffcn næ\ien ere faa maabclige, fom om bet funbe

»(Tre ^:poIitie»enncn etter 3^afetten. 5(t be iffe ere fieubte, enbog

af ftere ^onftbommere, er iffe fletter faa fcert; be ere meget

»anffetige at o»erfomme; ^rufeé (vftbctiffe gorfeg er en faa

flor titera?r (gielbcnbeb, fom om et Sefffab af .^eloter l^aybc

giort fig al mulig Umage for at ubrt)bbe ben af forben, forbi

ben ene af gortivKingernc inbet)oIber en 5(rt ^Hetftvvbiggicretfe

for en 5orbrt)berfe. aTtaaffee funne biéfe gamle (gager enbnu

blive tipe, f)»ié forfatteren faaer ijTnbe at ubgiye bem paa

Si^bff , t^i ba er ber ItbjTgter tii, at be funne femme tii ^ané

More magazines by this user
Similar magazines