Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

361

Canbémættbé ^untfTFab font fpIintevnDe S«fefnigter. S)og no!

om fcemie ©fentfcl og SJJiéftenbcffc; taate fra egen S"^^"^^""^

og fra fremmrbe €anbe, ifær fra @nglanb, IjMe t»t jo

i bc

fibjle decennier faact faa mange ffiønne iQæxtev, at S^pbelfen

n«|len iffe {)ar »cerct otterfommefig, og bet bfi»er berycb minbre

bebrøt)e(igt, om ben brnfenbe €ett)e ftnnbom fpreiter ©fumflænf

op \iaa ^>ranter , fom ttare føbte tii et fangt €i». Wien ttitte t)i

uparttjlf bcmme om ben ^(abé,

ber i »or gitcratur tiffommer

^ttcrbagél)i|lorierne, ba her »i iffe otierfee, ^ttab ^orraab af

Itgnenbe 5(rt »i aUerebe eie fra cefbre Sib , og t)i »itte ba ffffert

finbe, at nogte af 3Ral)6cB fortællinger funne falbeé ^ceberlfgc

forgængere, om be enb ere libt blege i ^ar^erne, og at nogle

af ^rufcé flaae )(iaa et faa {)uit Xrin, at 5(f(lanben itte er flor.

f8i inbrcmme gierne, at |)43erbagéfortcettingerne l)atte fortrinet

i nogle ttcefentli'ge (2tt)ffer, bog itte i ©ompofitionené ©inbrig«

^eb , ^oori ^rnfe hin ^ar faa 0»ermænb og iffe mange e*

mcenb, berimob i)el i ^ortcellingené Setl)eb, i Situationerneé

ri)fe kolorit, og titbeelé i (It)arafterf!ilbringerne ; men )iaa ben

anben

More magazines by this user
Similar magazines