Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

36a

Sibev yar en nem Sag at faae ??a»n af Svigter , faa maa matt

hetænUf at Ijine Smaabtgtcre waatte 'oæve bfe»ne noget fangt

SJtere, baié fce bawbe leoet i toere 3: age. Spcrge «i ttUige,

t}Oi(fct ERetfærbigbcbcn bi)ter, om Sfribentcrneé gorgængcre^

ha maae bi erinbre, unbcr ijx>ilte Tangt bclbigere ^ilfaar ^or*

fattcren til .^tierbagébiilon'en ubbannebe jTg og fremtraabte, cnb

^rufe, l)t)té cclbre gortcvUinger, til Iwilfe yi bcr næimefl tage

-^enfpn, ffritte ftg fra en 2tb, ba itte blot ben banffc, men

ogfaa ben tpbffe og titbeefø ben cngefffe ^\-o\a itte »ar fpnbcrd'g

ubbannet, og ba ben bigteriffe ^orto-Uing enbnn itte l}a»bc

faaet bet moerfeh'ge 8»tng', fom 5[l?ayerfet)é forfatter gao ben,

og enbelig, baXiecf enbnn itte batobe ff re»et be ^yerbagénotieUer,

ber t)el

biUeber.

funne betragtet fom »or forfattere umibbelbarejle g-or*

mt bette er »léferfg itte fagt, for at nebfoette en forfat*

teré ^ortienefte, t}yem m ffplbe faare ?^eget, og fan fnn mi'é*

ti)beé faafebeé af brntale c^fapperc, fom jlrar bringes i ^arniff

mob (5nl)tter, ber iffe ifnaa ecngang baabe ffapper og raaber

*i?ra»o, men enten inbffrcTnfer jTg til en af 2:e[ene, cUcr paa

en albefeé nfløienbe 5Jiaabe gi»cr fin &læte tiificnbe. ^yab

ber »irfetig er gobt, taber ^ntet af fit ^ærb, forbi man be*

tragter bet biftoriff og rcfatittt. ?iaar cnb»er (vrfig aiknb meb

Sfanb og S^annelfe af fit ganffe .^icrte maa paafficnne, baabe

bttilfc ubmærfebe 8fribenter fra ^ortib og Samtib ber toenbte

^pfet i l^aiié ^ntve, og l)»iffe ubtoorteé Cmfta'nbigl)eber t)ait

fTt)fber fin Sfanbé SfJetning og fine 2:a(entcré Itbbannelfe; naar

paa famme SOiaabe enb»er ^onftner, fom iffe er faa behaavet

af ^orfængciigbeb, at ban betragter (Tg fom en ^iante, ber

iffe blot t)ar faaet fig feio, men allcne ffpiber fig fcf» og ^or^

^erre fin 5.sært og 2:ri»fel, maa fom ceriig 33ianb bcfienbe i

bet minbfle for fig felo, I}Di[fc be ^Xsiifaar yare, nnber boiife

[jan biet) [}^aii han biet), og bt)oriebeé ben Soitoarme, fom nb«

flrommcbe fra forgangerne, ubfio-ffebe Spiren af bet ^rce,

fom 9Jatnren ^at)be giemt i ^ané ^nhve, faa maa, naar m

betragte ^on|lcné 53ivrfcr fra ben biftoriffe Sibc, ^ritifcn iffe

bfot toffrc berettiget, men paa ben l)iftovi\te Sanbbebé ?.^egnc

More magazines by this user
Similar magazines