Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

363

forpligtet til, l)evi at eftcrrigite ben (Jertige TlanH (Sxmptl, og

faa at |Tge om mulig objcctitterc S)igterené ©crebefienbelfe, ba

beit i mobfat ^atb »itbe tebe Sæferen i famme ^Qilbfavelfe om

en forfattere ^fabé t Siteraturen, fom beit, ()t)ori ben af i^or*

fængerigt)cb bebaarebe S)tgter felo beftnbev fig. S)erimob l)ai)e

biéfe 53etragtuinger unægtelig ben 53il)enfigt, muligcn at gien*

t)c?ffe S^iinbet om bet ©lemte, bev »et for be %k^c fnarere

turbe mve noget albefeé Itbefienbt, enb noget ©femt;

inbfee tittige, at benne ^^aaminbetfe

men m

t)ar en fiæxt ^orbom at

fcvmpe imob, tl)i naar bev blot paa Sitelblabet af en banflf

søiorffabébog (laaer et ^tarétaf, fom er en tvebioe 5tar gammelt

fttcr ribt minbre, ba betragte be ^(efle bet fom en ^fluneinbflfrift,

og otterrabe tjelft 5ajinbe^Mnc?rfeté til nærmere Itnberfcgelfe

2(n*

tiq^arer og ^iftorifere.

^føfge be l)er fremfatte sBemærfninger funne bi itU fige,

at |)»erbagél)i|1orierne ^a»e giort @porf)e i bor feiteratur, naar

bi tage bette ttbtrt)f i ben fæbbanlige panegpriffe 53eti;bning,

men bet, at be i^ai^e gibet gufenet til en fornyet 53eubing, t)bilfet

man, naar man i>il taU fornemt og galant, ^leier

at falbe

s«eaction, men forbum, inben bette ^onjlorb bteb inbfert, bifbc

l^ai^e Mht ©ienoptagetfe af en aflagt s»Zobe; bog bette flinget

nutifbagé faa gemcent, og bor ^onette Stmbition bt)ber oé jo at

aflægge be gamle ^anbeftøbernober. SQien en^ber flig Reaction

er naturligbiié forbunben meb et bifl s«afjtnement , og ligefom

bi f. @r. beb at gienoptage en gammelbagé, for ^^enberne be^

flanbig gielbenbe Sfif, at (litte S^eefopper, ^Aotter, ^anber

og anbre Snurrepiberier paa 3)ragfi)len,

itU labe oé n^ie meb

at fætte flig (Stabe eller

paa 6l)atollet ©ecretæren, fom bet

talbeé oberalt nnbtagen i ©ecretæreré |)ufe, men bertil bruge

et fcerflilt SKeubel, falbet @tagére, ffienbt efi«en er ben

famme, faalebeé ffete Sfieactionen i bor poetiffe 53erben ilfe

»eb "profaiffe fortællinger,"

men beb "s^obeUer," ffiunbt Sin^

gen i ©runben er ganfFe

ben famme.

^i funne bi)l iiU betbible, at benne 3Reaction, benne bor

spoefieé partieUe Silbagcbenben tit en ætbre ©mag og 3)Mneer,

er l)ifloriff begrnnbet, iffc tilfælbig,

men nbrunben af noget

More magazines by this user
Similar magazines